За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
Регионална инспекция по околната среда и водите
Снимки на цветя

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача
Защита на личните данни
Актуална обществена информация


Телефон за сигнали за екологично амърсяване (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа
всеки работен ден)
и 0886 399 054 (денонощно)
предприети действия

Работно време:
работни дни от 09:00 до 17:30 часа. Центъра за административно обслужване работи
до два часа след работно време при наличие на клиенти

За сигнали за корупция

Програма ЛайфПрограма Life

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Десетилетие на ООН за възстановяване на екосистемите

Международни кампании

22 март - Световен ден на водата

22 април - ден на земята

 

Национални кампании

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето" 2022

Спасителен център
Животни в беда

 

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

Директорът на РИОСВ - Плевен г-жа Зорница Йоткова гостува на ДГ "Калина" гл. Плевен

Събитието на което г-жа Йоткова беше специален гост се проведе на 24.11.2022г в група „Мечо Пух и приятели“. Беше представена открита ситуация на тема  „Млад еколог“ с цел разширяване знанията на децата за екологосъобразно поведение и формиране на ценности за повторна употреба и разделно събиране на отпадъци, които можем да превърнем в полезни неща.
Децата се забавляваха и изработиха от отпадъчни материали коледни играчки, а накрая бяха възнаградени с книжки, с интересни разкази за отпадъците.

Мечешко училище в гр. Плевен

Мечешко училище ПлевенНа 11.11.2022г. екипът на проект „Мечешки истории“ се срещна с ученици от Математическа гимназия „Гео Милев“ гр. Плевен.
Дейността се изпълнява от Сдружение „Урсус“ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, със съдействието на РИОСВ- Плевен.
С презентация, дискусии и информационни брошури младежите бяха запознати с много интересни теми, свързани с кафявите мечки, конфликта човек - мечка и начините за неговата превенция.
Беше представено оборудване за заснемане, залавяне и маркиране на мечки.

Мечешко училище в гр. Тетевен

Мечешко училище в ТетевенНа 9.11.2022г. екипът на проект „Мечешки истории“ се срещна с ученици от Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов“ в гр. Тетевен.
Дейността се изпълнява от Сдружение „Урсус“ по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, със съдействието на РИОСВ- Плевен.
С презентация, дискусии и информационни брошури младежите бяха запознати с много интересни теми, свързани с кафявите мечки, конфликта човек - мечка и начините за неговата превенция.
Повече информация тук

Ученици от СОУ "Иван Вазов", гр. Плевен със съдействието на РИОСВ - Плевен организираха конкурс за детска рисунка на тема "Моят приятел - господин пеликан"

Рисунки на ученици от училище "Иван Вазов"
Целта на конкурса е популяризиране на дейностите по опазване и съхранение на къдроглавите пеликани, които обитават дунавските влажни зони и са важни индикатори за състоянието на тези застрашени местообитания.
Днес в двора на СУ „Иван Вазов се проведе награждаването на участниците. Децата много се забавляваха и бяха зарадвани с разнообразни подаръци. За повече информация тук

РИОСВ-Плевен участва в научна конференция

Запознаване със ЗБРРИОСВ-Плевен взе участие  в научна конференция по повод навършване на 55 години от създаването на отдел “Природа” при Регионален исторически музей - гр. Плевен. Конференцията се проведе на 3 и 4 ноември на тема „Музеят – пресечна точка на експонати и иновации по пътя към екологичните предизвикателства пред природата“. Представителят на РИОСВ-Плевен, Габриела Георгиева, главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ запозна присъстващите с изискванията на Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитените видове животни – забраните, свързани с тях, изключенията от забраните, начините, по които защитени животни могат да попаднат в музея и необходимите документи за това, действията които следва да се предприемат при намиране на животни в безпомощно състояние. Бяха дадени примери за конфискувани препарирани животни, които РИОСВ-Плевен е предоставила на музея, след като са били обект на незаконна търговия или изложени на публично място в заведения и магазини.
В конференцията участваха също представители на музеи, университети, природозащитни и други организации. Бяха обсъдени интересни теми, свързани с престъпленията срещу природата, съвременната визия на музеите и ролята им за популяризиране на природното наследство и природозащитното възпитание на хората.

Инициативи по озеленяване се проведоха в три плевенски села

Озеленяване на детски градини и читалищаТри плевенски села бяха озеленени по инициатива на РИОСВ – Плевен.

В облагородяването на населените места  участие взеха читалищата „Христо Ботев 1927“ в село Бохот, „Бъдеще – 1927“ в село Тодорово и „Изгрев 1926“ в село Върбица.


Децата, възпитаници на трите читалища, сами са засадили цъфтящи храсти, дървета и туи, предоставени от РИОСВ  Плевен. Засаждането се проведе на 29.10.2022 г.  по програма “Младежи за околна среда“. За всички деца бяха осигурени подаръци.  За повече информация тук

Приключи инициативата на РИОСВ - Плевен за озеленяване в ДГ"Щурче" и ДГ"Щастливо детство" в гр. Плевен

Озеленяване
В празник се превърна инициативата на РИОСВ – Плевен за озеленяване  в ДГ „Щурче“ и ДГ „Щастливо детство“ гр. Плевен  по програма „Младежи за околна среда“, която се проведе на 25.10.2022г.
Децата пяха, танцуваха, получиха подаръци, но най-важното е, че сами засадиха цветя, храсти и дръвчета, обогатявайки парковото пространство на детските градини.  За повече информация тук

РИОСВ - Плевен взе участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Мониторинг на кафява мечкаВ периода 18 октомври – 21 октомври 2022 г. експерти от РИОСВ-Плевен участваха в мониторинг на кафява мечка /Ursus arctos/ в съвместни екипи с горски служители в района на ДГС-Смолян, ДГС-Борино, ДЛС-Чепино и ДГС-Алабак, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението бяха установени само следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, следи от нокти и косми. Данните бяха въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюденията и са изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие за обработка чрез специализиран софтуер и статистически анализ.
Есенният мониторинг се провежда всяка година по предварително определени маршрути в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка. В преброяването участваха експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната и представители на съответните държавни горски и ловни стопанства.
Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се определят числеността, възрастовата структура, хранителните навици и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

Регионални срещи по проект "Знания за Натура 2000" се проведоха за областите Плевен и Ловеч

Регионални срещи по проект "Знания за Натура 2000"В рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на МОСВ на 19 и 20 октомври т.г. се проведоха две регионални събития за областите Плевен и Ловеч, открити от директора на РИОСВ – Плевен инж. Зорница Йоткова.
Срещите са част от националната кампания „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ и са насочени към въпроси, свързани с управлението на мрежата на регионално ниво.
В дискусията взеха участие представители на общини, държавни институции и неправителствения сектор. Бяха обсъдени правно-нормативната мярка за новия  подход за управление на Натура 2000 и отговорностите на заинтересованите страни, участващи в управлението на мрежата на регионално ниво.

Студенти от медицински университет гр. Плевен посетиха ПП "Персина"

Студенти посетиха ПП ПерсинаНа 14.10.2022г. студенти от Медицински университет гр. Плевен посетиха Природен парк „Персина“.
Инициативата е във връзка с реализиране на програма „Младежи за околна среда“.
Студентите бяха запознати със забележителностите на уникалния и едиствен по българското поречие на река Дунав парк.
Интерес за всички се оказа Беленския комплекс от острови и наличието на богатство от птици в парка.
За повече информация

Кампания "Да изчистим България заедно"

Кампания "Да изчистим заедно" На 17.09.2022 г. служители на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Плевен, заедно с децата си и с граждани на гр. Плевен се включиха в Кампанията “Да изчистим България заедно“ като почистиха от натрупани отпадъци териториите около язовир „Тотлебенов вал“ и язовир „Кайлъка“ в защитена местност „Кайлъка“.
В рамките на кампанията бяха раздадени ръкавици и чували на общините на териториите на Плевенска и Ловешка област, които се включиха в кампанията.
През целия ден на кампанията и на 18.09.2022 г. се събираха данни от общините за  количествата събрани и извозени отпадъци на регионалните депа. В рамките на кампанията общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци.
Благодарим на всички взели участие в кампанията, отдадени на каузата за опазване на природата.

2022 година е европейска година на младежта

Една от приоритетните области, в които Министерството на младежта и спорта ще работи, е „Младежкото доброволчество – кауза за устойчиво развитие тук и сега!“ За тази цел ще бъде разработена и публикувана Бяла книга за младежко доброволчество.

Каним Ви да номинирате младежка доброволческа инициатива, която да бъде включена в Бялата книга за младежко доброволчество:

  • Ако сте участници или организатори на младежки доброволчески инициативи;
  • Ако знаете и сте чували за младежки доброволчески инициативи, които са оставили отпечатък върху Вас или Вашата общност.

Не се колебайте! Номинирайте Вашите инициативи.

Мотивация:

По този начин ще популяризираме доброволческата мисия, ще разпространим идеята и ще привлечем нови участници във вдъхновяващи каузи на младежко доброволчество.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на Вашите номинации.

Как да изпратите Вашата номинация:

Можете да изпращате Вашите предложения за номинация до 10 октомври 2022 г. на имейл адрес: youth.policy@mpes.government.bg, като попълните формуляра за номинации или използвате следния google form формуляр https://forms.gle/mV14QfCWTZEorzAU9.

След предварителен подбор, номинираните инициативи ще бъдат включени в Бялата книга за младежко доброволчество.
 
Предоставяйки лични данни в настоящия формуляр, Вие давате съгласието си данните да бъдат използвани за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.


Изпращайки снимковия материал, Вие декларирате, че той не е обект на Ваши авторски права и/или авторски права на трети лица и може да бъде използван за целите на разработването, публикуването и разпространението на Бялата книга за младежко доброволчество в печатен и електронен формат.  

РИОСВ-Плевен конфискува живи костенурки от защитен вид

РИОСВ - Плевен конфискува живи костенуркиНа 29.08.2022 г. при съвместна проверка на РИОСВ-Плевен и ОД на МВР – гр. Плевен са иззети 7 живи екземпляра от защитения вид шипоопашатакостенурка.

Костенурките са отглеждани незаконно в частен двор на къща. Животните са на различна възраст, с различен размер и са във видимо добро здравословно състояние. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение. Седемте екземпляра от защитения вид са пуснати на свобода в подходящо за вида местообитание – в защитена територия, която е за опазване на семенна дъбова гора и на местообитания на защитени видове животни, вкл. шипоопашатакостенурка.

Видът Шипоопашатакостенурка /Testudo hermanni е включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове по това приложение се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Изготвен проект на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за 2 броя защитени зони за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите открива производство по издаване на общ административен акт, заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за следните защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“ и BG0002091 „Остров Лакът“ в териториалния обхват на РИОСВ-Плевен.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на МОСВ на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22 или на имейл: edno_gishe@moew.government.bg в срок  до 25.08.2022 г.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване, както и с текстове за специфични цели за защитени зони за опазване на дивите птици при отваряне на следните връзки:  BG0002083 „Свищовско-Беленска низина“,  BG0002091 „Остров Лакът“  и на интернет страницата на  МОСВ.

С интересни научни дейности за деца и ученици премина международния ден на река Дунав в с. Байкал

На 29 юни в с. Байкал беше отбелязан Международния ден на река Дунав. Организатори на събитието са Община Долна Митрополия, Еко клуб „Дунав“ при ОЦИДЗИ, Кметство с. Байкал и НЧ „Пробуда – 1925“.
Инициативите се проведоха с партньорството на БДДР – Плевен и РИОСВ – Плевен.
Участваха ученици и учители  от общинските училища, жители и рибари от с. Байкал.
Празникът започна със стихотворение за България и музикален поздрав към всички гости. Ученици и учители изработиха интерактивна карта на р. Дунав. Събитието завърши с хвърляне на венец в реката и изложба от проведения пленер „Вдъхновение от Дунав“.

29 юни - Ден на река Дунав

Пъстра и богата е програмата през тази година по повод Деня на Дунав в България. Фестивали, пленери, екологични акции, концерти и изложби, различни градски тържества – това са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни, като на някои места програмата започна още през миналата седмица.
„Открий Дунав“ е тазгодишното мото на кампанията. Идеята е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на реката и притоците й с цел по-ефективното им опазване.
Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/.
Програма с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.
На 29 юни през 1994 година в София е подписана Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки.
През 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав, за първи път на 29 юни се организира кампания „Ден на Дунав”. Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав. На регионално ниво кампанията се организира и координира от МОСВ и БДДР. 
С многообразие от инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци. Събитията в Деня на Дунав вдъхновяват хората, общностите и страните да обединят усилията си за опазването на река Дунав.
Чрез кампанията за 29 юни всяка година се изразява за пореден път връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река. Организират се научни конференции, екологични акции за почистване на бреговете на реката, фестивали, кръгли маси, семинари и работни срещи, образователни, спортни, кулинарни или творчески надпревари, иновативни екологични ателието и изложби, концерти и много други.
За поредна година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурсDanube Art Master. Конкурсът се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR).
През тази година участниците отново са поканени да използват за своите творби намерени речни материали. Артистичната надпревара се провежда на два етапа – национален и международен.
Подробна информация за Danube Art Master можете да намерите тук.

РИОСВ-Плевен помогна за спасяването на четири щъркелчета

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен участва в спасяването на четири бели щъркелчета, останали само с един родител, в с. Йоглав, общ. Ловеч.
Преди 3 дни на земята под гнездото, разположено върху метален стълб, жител на селото е намерил един мъртъв възрастен екземпляр от вида Бял щъркел със сезал около шията. Птицата вероятно се е оплела в сезала, докато е търсела храна. Няма данни за умишлено улавяне или убиване на щъркела. Вторият родител няма физическа възможност да носи храна на малките в периода на интензивно хранене и растеж.
Със съдействието на екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД и след консултация със Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора четирите щъркелчета са уловени и свалени от гнездото. На основание Закона за биологичното разнообразие, експерт от РИОСВ - Плевен е настанил птиците за доотглеждане в зоологическата градина в Ловеч.
Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.
За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.
За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие, се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

 

Тържествено честване по повод 50 години от празнуването на 5-ти юни - Световен ден на околната среда и 50 години от създаването на РИОСВ - Плевен

Честване 50 години РИОСВ-Плевен
На 6.06.2022 г. беше проведено тържествено честване по повод 50 години от празнуването на 5 юни – Световен ден на околната среда и 50 години от създаването на РИОСВ – Плевен. Събитието се проведе под надслов „Само една планета! Да живеем устойчиво в хармония с природата!“.
Бяха представени две презентации на теми: „Защитените вековни дървета на една половинвековна РИОСВ“ и „Само една планета! Да живеем устойчиво в хармония с природата!
Беше организирана изложба с рисунки на тема „Чиста околна среда“ на децата от Читалище „Бъдеще – 1927“ с.Тодорово. Три от рисунките бяха отличени съответно с първо, второ и трето място.
На тържеството г – н Георг Спартански, кмет на Община Плевен връчи на директора на РИОСВ – Плевен г – жа Йоткова почетен плакет на Община Плевен.
На събитието по повод 50 г. от създаването на РИОСВ – Плевен и 5 юни – Световен ден на околната среда се поднесоха лично поздравителни адреси от: Областен управител на Област Плевен г – н Иван Янчев, заместник областен управител г – жа Виолета Иеремиева, Директор на РДПБЗН Плевен Комисар Станислав Атанасов, г – н Златко Гицов – Началник сектор „Превантивна контролна дейност“, Директор на РЗИ – Плевен Д – р Илиян Минчев, Директор на ОДМВР Плевен Ст. Комисар Веселин Вътов, Областен управител на Област Ловеч г – н Виктор Стойчев, Директор на РЗИ – Ловеч Д – р Росица Милчева.
Присъстваха и бивши и настоящи колеги.
За повече информация тук

Среща с ученици от първи клас на НУ "Патриарх Евтимий"

На 17.06.2022г. гости в Инспекцията по околна среда и води в Плевен бяха учениците от първи клас  на НУ „Патриарх Евтимий“. На срещата с децата експертите разказаха за управлението на отпадъците като част от тяхната работа и от опазването на природата. Беше показан кратък филм, за да се научат как да събират разделно отпадъците и как се рециклират.   

 

МОСВ дава началото на своята прогама "Политики за младежта в сферата на околната среда"

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната. 
Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.
МОСВ кани за участие в дейностите по Програмата неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.
В срок до 12 юни 2022 г. неправителствените организации могат да заявят интерес за участие, като попълнят следния формуляр.
За ориентация на неправителствените организации е публикуван списък на регионалните структури на МОСВ и информация за дейностите, за които те търсят партньори по Програмата; населените места, в които имат информационно-посетителски центрове; с каква база разполагат и пр.
От своя страна, НПО могат да предлагат на регионалните структури свои конкретни идеи, които биха искали да изпълняват по Програмата. За целта е необходимо организациите да установят контакт с конкретната регионална структура, с която искат да си сътрудничат, като посочат писмено какви инициативи и дейности имат интерес да осъществят; в кои административни области и населени места ще работят; какви цели ще бъдат постигнати; какъв е очакваният обхват на дейностите (брой обхванати ученици и младежи; брой обучени експерти за работа с младежка аудитория и др.); планира ли издаване на информационни и образователни материали, в какъв тираж, къде и как ще се разпространяват; какви са сроковете за изпълнението във времевия график на Програмата (юли – декември 2022 г.) и с какви индикатори ще се отчитат постигнатите резултати.
След като организациите и структурите на МОСВ се свържат помежду си и партньорствата бъдат установени, структурите на МОСВ ще изготвят своите планове за съвместно изпълнение на Програмата. Те могат да възлагат напълно или частично изпълнение на дейности на неправителствени организации, която са заявили интерес за участие. 
Плановете на Регионалните структури на МОСВ ще бъдат одобрени от комисия, назначена от министъра на околната среда и водите. Срокът за изпълнение на дейностите е от юли 2022 г. до декември 2022 г.

Приключиха инициативите по повод 30 годишния юбилей на Европейския ден на Натура 2000 и Международния ден на биологичното разнообразие

30 годишен юбилей на Натура 2000Презентация на тема Екологична мрежа „Натура 2000“ представиха експерти на направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ при РИОСВ – Плевен. Целта е повишаване информираността по отношение на „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.
Срещите на представителите на РИОСВ - Плевен бяха с ученици от СУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д – р Д. Димов“ Ловеч и НУ „Патриарх Евтимий“  в Плевен.
На 20.05.2022 г. в РИОСВ – Плевен се проведоха срещи и с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ – Плевен. Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“, горските природни местообитания и дървета в земеделски земи, които са предмет на опазване в защитените зони.
За повече информация тук

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

През декември 2000 г. за Международен ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие /CBD/. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.
Темата за 2022 г. е „Изграждане на общо бъдеще на планетата за всички живи същества“ и подчертава, че биологичното разнообразие е основата, върху която можем по-добре да надграждаме. Темата е избрана от Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с него.
Изборът на тема ориентиран към действие, вписващо се в контекста на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, което подчертава, че биоразнообразието е отговора за някои от основните предизвикателства към постигане на устойчиво развитие.
Повече информация може да получите на адрес: www.cbd.int/biodiversity-day

Отбелязваме 30 години "Натура 2000" в Европейския съюз

На 21 май се навършват 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отбелязва юбилея с разнообразни инициативи на регионалните поделения в цялата страна, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. Регионалните инспекции по околната среда и водите, дирекциите на национални паркове, басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда организират семинари, работни срещи с дискусии, информационни дни, открити уроци, почистване на защитени зони, изложби, карнавално шествие, творчески конкурси за деца и ученици.

Чрез тези инициативи МОСВ изразява своята загриженост, представя политиката на управление и дава гласност пред обществеността за това, колко важна е екологичната мрежа със съпътстващото я биологично разнообразие и как всички трябва да сме ангажирани с нейното опазване.

Тук можете да се запознаете с програмата с конкретни събития и да вземете участие в тях.  

30-годишният юбилей ще бъде отбелязан на 18 май в Брюксел с церемония по връчване на Европейската награда „Натура 2000“, на която ще бъдат обявени победителите в шестте категории. България е класирана и присъства с четири кандидатури, като едната е съвместна с Гърция и Кипър.

Празничната церемония ще бъде излъчвана на живо на следните интернет адреси:

EbS: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1

SCIC: https://webcast.ec.europa.eu/high-level-ceremony-for-announcing-the-winners-of-the-natura-2000-award-2022 

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в ЕС. За да се отбележи създаването на мрежата и с цел да се уважат усилията на всички, дали своя труд за управлението ѝ, 21 май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“ със специална декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите.

Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия - 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия), като 13 защитени зони за опазване на природните местообитания се припокриват със защитени зони по Директивата за птиците.

Отбелязваме Европейския ден на "Натура 2000" в защита на биологичното разнообразие

      По  повод 30­ - годишния юбилей на Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май, РИОСВ -  Плевен предвижда на 16.05.2022 г. да се представи презентация пред ученици от СУ “Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник, община Долна Митрополия , за повишаване на информираността на младежите за „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.
На 20.05.2022 г. ще се проведат срещи с представители на общинските администрации и държавните горски стопанства в териториалния обхват на РИОСВ - Плевен, на които ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с опазването на мрежата „Натура 2000“ и по - конкретно на горските природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Инициативи за отбелязване Деня на Земята - 22 април 2022 г.

По повод 22 април - Ден на Земята, РИОСВ - Плевен и БДДР подпомогнаха организацията на няколко инициативи. Кампанията премина под мотото  „Инвестираме в нашата планета “.
В ПГЕХТ „Професор Асен Златаров“ – Плевен се проведе екологична дискусия.
В НУ „ Единство “- Плевен се проведоха открити уроци. На 19 април беше представена презентация на тема „Инвестираме в нашата планета “. Презентацията беше предоставена и на други детски и учебни заведения.
На 21 април в  ОУ „Петър Берон“ се проведоха много инициативи и конкурси по случай Деня на Земята: рисунка на асфалт- „Земята безценен дар“, конкурс- ревю от отпадъчни материали, конкурс- изработване на предмети от отпадъчни материали, засаждане на билки, конкурс- изработване на икебана от живи цветя, почистване на двора- поливане и окопаване.
Бяха раздадени грамоти от РИОСВ- Плевен и БДДР- Плевен
Пълният текст

Днес приключват инициативите от седмицата на водата

Седмица на водатаДнес, 25 март, ще се проведат последните инициативи по повод Деня на водата. В няколко учебни и детски  заведения в града ще има екологични уроци. През тази година кампанията в Плевенска област премина в Седмица на водата под мотото „Подземните води – да направим невидимото видимо“.
Началото беше поставено с открити уроци в училище „Христо Ботев“ в град Плевен. В самия Ден на водата в Белене се проведе тържествена сесия по повод 20 години от създаването на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и дирекциите за басейново управление на водите в България. В събитието участваха областният управител на Плевен Иван Янчев и кметът на Белене Милен Дулев.
Инж. Величко Величков, Изпълнителен директор на Българска Асоциация по Подземни Води, откри екологична дискусия в Белене. В инициативата, организирана от БДДР, РИОСВ – Плевен, Община Белене и Природен парк „Персина“ взеха участие възпитаници на училищата „Димчо Дебелянов“ и „Васил Левски“ от Крайдунавския град. По време на дискусията бяха дадени нагледни примери за важността на подземните води и тяхното опазване. Посочиха се ежедневните действия и стъпки, които може да прави всеки от нас, за да живеем в по-чиста среда, как можем да пестим и опазваме водата.
Участието на младите хора е много важно в процеса на опазване на околната среда и водите. По време на срещата беше подчертано, че именно младите хора са носители на най-новите иновации и приносът им да имаме повече и по-чиста вода ще е огромен.
Младежите дискутираха по темата за влиянието на отпадъците върху околната среда. Апелът на участниците в дискусията е отпадъците да се изхвърлят разделно и само на определените места, защото така ще се допринесе както за опазването на околната среда, така и на водите като цяло.
Кампанията по повод Деня на водата в Плевенска област се организира от БДДР и РИОСВ – Плевен. На детските и учебни заведения в града бяха предоставени специални презентации за 22 март, адаптирани за съответната възрастова група. 
За повече информация

ХІV-то издание на Националния ученически конкурс "Посланници на здравето"

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.
Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.
Конкурсът ще протече в две фази:
Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.
Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си.
Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г.
Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.
Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.
Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.
Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.
Допълнителна информация

Директорът на РИОСВ - Плевен проведе работна среща с областния управител

Работна срещаНа работна среща директорът на РИОСВ – Плевен Зорница Йоткова запозна областния управител на област Плевен Иван Янчев с актуалните проблеми в работата на инспекцията.

Една от важните теми, които двамата обсъдиха, е инвестиционното предложение за изграждане на югоизточен обходен път на гр. Плевен с цел изнасяне на транзитното движение от градската част и създаване на удобна и безопасна връзка на фериботния комплекс „Никопол – Турно Магуреле“ с автомагистрала „Хемус“.

Иван Янчев и Зорница Йоткова дискутираха още върху проблемите, свързани с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и почистването на речните корита.

22 март - Световен ден на водата

Какво е световен ден на водата?
Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Подземни води
Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. В най-сухите части на света това може да е единствената вода, която хората имат.
Почти цялата течна сладка вода в света е подземна вода, поддържаща доставките на питейна вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води. На други места просто не знаем колко вода има под земята.
Подземните води ще играят решаваща роля в адаптирането към изменението на климата. Трябва да работим заедно, за да управляваме устойчиво този ценен ресурс.

Какво представляват подземните води?
Подземните води са води, намиращи се под земята във водоносни хоризонти, които са геоложки образувания от скали, пясъци и чакъли, които могат да задържат вода.

Защо трябва да се грижим за подземните води?
Подземните води се използват прекомерно в много райони, където от водоносните хоризонти се извлича повече вода, отколкото се захранва от дъждовете и снеговалежите.
Замърсяването на подземните води е специфичен проблем, който може да отнеме десетилетия или дори векове, за да се възстанови.
На някои места не знаем какво количество подземни води се намират под краката ни, което означава, че може да не успеем да използваме потенциално жизненоважен воден ресурс.
Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Какво можем да направим с подземните води?
Трябва да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.
Още информация

Ритуално зарязване на лозови масиви


Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, директорът на РИОСВ – Плевен Зорница Йоткова и експерти от инспекцията бяха гости на ритуално зарязване на лозовите масиви в село Любеново, община Никопол по случай Трифон Зарезан.             
Беше пресъздаден обичая зарязване на лозята – избра се новият цар на лозята и всички присъстващи положиха клетвата на любеновските лозари. Бяха изложени и представени био продукти от местни производители.

На "Феникс Плевен" е съставен акт за все още неотстранените близо 9 хил. тона мафиотски боклук

За неизпълнението на принудителна административна мярка на „Феникс Плевен“ ЕООД е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

Неизпълнената принудителна административна мярка е наложена със заповед на директора на РИОСВ-Плевен от 6 август т.г. С нея на дружеството е разпоредено да извърши екологосъобразно третиране за своя сметка  в 30-дневен срок на отпадъци с код 19 12 12 с наименование „други отпадъци“ (включително смеси от материали) чрез предаването им на лице, притежаващо действащ разрешителен документ по Закона за управление  на отпадъците.

Количеството на отпадъците е близо 9 000 тона и представлява бали, обвити със светло синьо и бяло на цвят полиетиленово фолио и складирани на площадка в поземлени имоти, използвани под наем от дружеството, в индустриалната зона на града.

„Феникс Плевен“ трябваше да отстрани за своя сметка за същия срок и други 27 бали отпадъци с код 19 12 04 с наименование пластмаса и каучук и 74 бали с код 19 12 12  със съдържание на смес от пластмаси и текстил.

Предстои издаване на наказателно постановление, с което да бъде наложена имуществена санкция в предвидения от закона размер – от 5 до 10 хиляди лева. От РИОСВ-Плевен е издадено решение за прекратяване на регистрацията на дружеството да извършва действия по третиране на отпадъци.

Приключи 46-тоСреднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Плевен

Средно зимно преброяване46-то Среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 14 до 16 януари 2022 година. Преброяването е извършено от експерти на РИОСВ – Плевен, и представители на Българска орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките и Българско дружество за защита на птиците.
Обходени са влажни зони в област Плевен и област Ловеч, а именно: около 45 точки на наблюдение по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.
Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: тундров лебед, ням лебед, голям нирец, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, черна качулата потапница, кафявоглава потапница, звънарка, сива патица, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка и др.
Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, морски орел, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, черешарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, сива сврачка, земеродно рибарче, орехче, кукумявка и др.
Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.
В същия период са преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия Изток. 
Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

Заплащане на дължима държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба №2 за класификация на отпадъците

Информация във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 6 Октомври 2020 г.)
28.10.2020
Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, уведомяваме лицата извършващи класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 за следното:
Дължимата държавна такса по чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, за издаване на становище за класификация на отпадъците от РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, следва да бъде платена по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Ловеч:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG96UBBS80023110734210 
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

по банков път на следната банкова сметка на РЗИ - Плевен:
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
БАНКОВА СМЕТКА  BG87UBBS80023110739610     
БАНКОВ КОД:  UBBSBGSF

За два дни 22.8 тона пестициди са събрани и изпратени за обезвреждане от два обекта в община Червен бряг

В рамките на два дни бяха събрани и предадени за обезвреждане 22,8 тона пестициди, които бяха открити край гр. Койнаре и с. Радомирци, община Чернен бряг. Загробените негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) бяха разкрити на 5.08.2020 г. при съвместна проверка на органите на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и  Върховна административна прокуратура (ВАП) в присъствието на министъра на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-главен прокурор от ВАП Десислава Пиронева.

При разкриване на обекта край гр. Койнаре са извадени 16 986 тона негодни за употреба ПРЗ. Тя бяха изнесени от обекта, намиращ в местност „Дола“ на площадката на бивше летище край гр. Койнаре, бяха опаковани в биг бег чували и извозени към площадки с разрешително за работа с опасни вещества. На територията край с. Радомирци, местност „Мерата“, са разкрити, извадени, опаковани и извозени 5818 тона негодни за употреба ПРЗ.

пълният текст

РИОСВ-Плевен предостави на музей конфискувани препарирани животни

РИОСВ – Плевен предостави на направление „Природа“ при Регионален исторически музей – Плевен общо 11 препарирани екземпляра от 9 защитени вида животни, включени в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие - Дива котка /Felis silvestris/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, Калугерица /Vanellus vanellus/, Зелен кълвач /Picus viridis/, Червеноклюна потапница /Netta rufina/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Скален орел /Aquila chrysaetos/, Бял ангъч /Tadorna tadorna/, Домашна кукумявка /Athene noctua/, за попълване на музейната сбирка и с цел опознаването им за научни и образователни цели.

Препарираните екземпляри са били притежание на физическо лице и са отнети в полза на държавата с наказателно постановление на Директора на РИОСВ-Плевен.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Напомняме, че лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, е длъжно да уведоми за тованай-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да ни уведомявате на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

РИОСВ – Плевен информира всички заинтересовани лица, че на 31.03.2020 г. беше приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
Съгласно чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата, лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.
В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно приложение № 51 – декларация бг, декларация en, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
Имейлът за документите, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, на РИОСВ – Плевен е annex7@riew-pleven.eu
Целият текст на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистрите е публикувана в Държавен вестник, бр. 30 от 31.03.2020 г.

Онлайн кореспонденция

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги, да се подават сигнали и жалби.
Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис  или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.
Останете вкъщи! Работете и общувайте онлайн!

Забрана за сервизно обслужване на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! Важно за оператори на хладилно оборудване и за техническото обслужване на същото!!!

Забрана за сервизно обслужване  и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

            От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуорвъглеводороди (HFC) за зареждане от 40,00 тона СО2 еквивалент или повече няма да може да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, § 3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 г.
            Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R 404А, със заряд от 10,00 kg или повече, следва да бъдат сервизно обслужени или поддържани с рециклиран или регенериран R 404А. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10,00 kg или повече фреон R 507А.
Рециклираните и регенерирани  HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече ( в това число R 404А  и R 507А) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, § 3, ал. 3, букви а) и  б) от Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и при условие, че те са надлежно етикетирани.
Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключения важат единствено за съществуващо хладилно оборудване.
Оборудването предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под -500С, не подлежи на тази забрана.

Важно за физически и юридически лица, притежаващи документ за правоспособност за сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

!!! ВАЖНО ЗА ФИЗИЧЕСКИ  ИЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ !!!

Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, от Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове,  се отменят временно, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) лицето е вписало невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него проверка за течове, монтаж, възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
б) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
в) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 17в, ал. 4 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и на чл. 33, ал. 1;
2. за юридически лица:
а) лицето не разполага с необходимите инструменти, съответстващи на приложение № 1 или на приложение № 2;
б) лицето не представи на контролен орган и/или на сертифициращ орган документите за правоспособност на служителите;
в) обемът на дейностите на лицето не отговаря на броя на сертифицираните служители;
г) лицето, чийто служител е вписал невярна и/или непълна информация в досието по чл. 29 след извършени от него монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на оборудването;
д) лицето не съхранява копие на досие по чл. 29;
е) лице, което не представи в срок информация за флуорсъдържащите парникови газове съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1.
(2) Документите за правоспособност, издадени по чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 12, ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 22, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, се отнемат, когато е налице едно или повече от следните обстоятелства:
1. за физически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 5, ал. 1, употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лице, което изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества;
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 1;
2. за юридически лица:
а) (в сила от 1.01.2020 г. - ДВ, бр. 20 от 2017 г.) лицето, притежаващо документ за правоспособност по чл. 7, ал. 1, чийто служител употребява флуорсъдържащи парникови газове в нарушение на чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014;
б) лицето, чийто служител изпуска или съдейства за изпускането на флуорсъдържащи парникови газове в атмосферния въздух в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;
в) лице, което не съхранява информация за типовете и количествата възстановени флуорсъдържащи парникови газове, както и за по-нататъшната преработката на тези вещества.
г) лице, което извърши повторно нарушение по ал. 1, т. 2.
(3) Временното отменяне на документите за правоспособност по ал. 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
(4) Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на ал. 2, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.
(5) В случаите на настъпване на обстоятелства по ал. 1 и/или ал. 2 информация за това се публикува в информационната база данни по чл. 17б, ал. 6 на ЗЧАВ.
Промяната засяга:

  • физически лица, извършващи дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (чл. 5, ал. 1);
  • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване при спазване изискванията на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2015/2067 (чл. 7, ал. 1);
  • физически лица, извършващи дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 12, ал. 1);
  • юридическо лице, извършващо дейности със стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (чл. 14, ал. 1);
  • физически лица, извършващи дейности с електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове (чл. 18, ал. 1);
  • физически лица, извършващи възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове от климатици на някои МПС (чл. 22, ал. 1);
  • физически лица, извършващи възстановяване на разтворители на основата на флуорсъдържащи парникови газове от стационарно оборудване (чл. 25, ал. 1).

Изключително важно е да се знае, че:
Временното отменяне на документите за правоспособност по чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 е за срок до потвърждаване от РИОСВ за отстраняване на несъответствието.
Лице, на което е отнет документът за правоспособност по реда на чл. 44,  ал. 2 от Наредба № 1, няма право да кандидатства за издаване на нов документ за правоспособност за срок пет години от датата на отнемането му.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

 

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Снимка на капка
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*