За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Ключови теми:
Превантивна дейност
Контролна дейност
Дейности по ЗОПОЕЩ
Управление на отпадъците
Управление на химичните вещества
Биоразнообразие и ЗТ
Атмосферен въздух
Образци/бланки
Харта на клиента
Профил на купувача

На телефон (064) 806 951
(от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден) и 0886 399 054 (денонощно) очакваме сигнали за екологично замърсяване

предприети действия

За сигнали за корупция

Програма Life

Международни кампании


2 февруари - Световен ден на влажните зони

Световен ден на околната среда 2018


Национални кампании

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето" 2018-2019


Животни в беда

Национален ученически конкурс "Посланици на здравето"

Екологично образование
Флупи

Зелен пакет

Активно обучение

Компютрни игри

Червена книга на България
Червена книга на Република България

Актуално:

 

РИОСВ - Плевен с инициатива "Чиста природа - надежда за нас"

Експертите от дирекция „Контрол и превантивна дейност“ проведоха дискусия на тема „Чиста природа-надежда за нас“ пред шестокласници  от ОУ „Лазар Станев“.  Децата се включиха с въпроси под формата на  викторина и получиха награди за активно участие.

РИОСВ - Плевен спаси и пусна на свобода таралеж от защитен вид

На 5 ноември експерти от РИОСВ-Плевен извършиха проверка по сигнали за продажба на защитен вид таралеж по обява в Плевен. Обявата е била публикувана в интернет сайт за продажби. При посещението на мястото на мястото на срещата с продавача, той е предложил на служителите на РИОСВ-Плевен таралежа за продажба и е напуснал мястото на нарушението.
Екземплярът е пуснат на свобода в подходящо за вида местообитание, във видимо добро здравословно състояние. Предприети са действия по установяване самоличността на нарушителя, с цел ангажиране неговата административно-наказателна отговорност.

Таралежът /Erinaceus concolor/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове от Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

РИОСВ - Плевен взе участие в мониторинга на кафява мечка на територията на Западни Родопи

Експерти от РИОСВ-Плевен участваха в мониторинга на кафява мечка /Ursus arctos/ в съвместни екипи с представители на горски стопанства в района на Смолян, Девин и Велинград, на територията на Западни Родопи. По време на наблюдението са установени следи от жизнената дейност на мечките – отпечатъци от предни и задни лапи, екскременти, временни лежанки. Данните са въведени в полеви формуляри, които включват GPS-координати на наблюдението и запис (трак) на обследвания маршрут.
Мониторингът се проведе в периода 23 октомври – 26 октомври 2018 г. по предварително определени маршрути в изпълнение на Методиката за мониторинг на кафява мечка към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В преброяването участваха експерти на Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Министерство на околната среда и водите и Регионални инспекции по околна среда и водите на територията на страната.
Целта на събраната по време на мониторинга информация е да се установи числеността и състоянието на популацията на вида, както и да се регистрират териториите, които се обитават от кафявата мечка.

 

 

Малки еколози от градина "Щастливо детство" научиха как да пазят водата


Занимателен урок „Съкровището вода“ се проведе в детска градина „Щастливо детство“ в Плевен. Малчуганите от група „Палави мишлета“ работят по проект „Малък еколог“. По този повод им гостуваха представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ – Плевен. Децата научиха защо е важно да пестим и пазим водата и как могат да го правят самите те и в къщи, и в детската градина.
„Палавите мишлета“ разказаха за своя екокът, в който има и съдове за разделно събиране на отпадъци. До края на май  следващата година децата ежеседмично ще имат различни инициативи, насочени към екологично възпитание. Следващата съвместна проява с регионалните структури на МОСВ ще е в навечерието на Коледа, когато ще бъде организирана работилница за картички от отпадъци.
Публикувано на 30.10.2018

Няма мъртва риба по брега на Искър в района на Гиген

При съвместна проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” и РИОСВ – Плевен беше установено, че мъртва риба по брега на река Искър край Гиген няма. Проверката беше предизвикана от публикации в социалните мрежи на снимка с голямо количество мъртва риба. Посочено беше, че е снимана по брега на р. Искър в района на с. Гиген.
/снимки/
Представители на двете структури на МОСВ извършиха обстоен оглед, както в посочения район, така и по брега на Искър до вливането й в река Дунав. При проверката е използван и дрон, за да се огледа по-голям периметър, но наличие на мъртва риба по брега на река Искър не е констатирано.

 

Национален ученически конкурс "Посланници на здравето"

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. Новото в регламента на Конкурса тази година е че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите на прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Регламент

Формуляр І фаза

Формуляр ІІ фаза

Над 50 чувала с отпадъци бяха събрани в Байкал


Над 50 чувала с отпадъци бяха събрани по време на акцията от кампанията „Да изчистим България заедно” в село Байкал. 
/снимки/
Отборът включваше служители от Община Долна Митрополия, Басейнова дирекция "Дунавски район", РИОСВ - Плевен, Кметство с. Байкал, НЧ "Пробуда-1925", Еко клуб "Дунав" при Общински център за извънучилищни дейности, родители и жители на селото и много деца, живеещи на улица „Христо Ботев” №5 в Плевен.

Към почистването се присъединиха народният представител д-р Калин Поповски, Тихомир Николов – главен секретар на Изпълнителна агенция по околна среда и Светослав Доков - общински съветник.

В акцията участваха много деца и младежи. Към тях се обърна инж. Петър Димитров, директор на БДДР, като им напомни, че като не замърсяваме с отпадъци, допринасяме за опазването и на реките и водата като цяло. Директорът на РИОСВ – Плевен Габриел Савов демонстрира как чрез наблюдение с дрон могат да се открият замърсени терени. Д-р Поповски напомни на младите хора, че трябва да пазим уникалната си природа всеки ден.

През последните години село Байкал се радва на засилен туристически интерес. По време на акцията бяха обсъдени бъдещи действия, за да се намали замърсяването на красивия Дунавски бряг в Байкал от туристите, като поставяне на табели, съдове за разделно събиране на отпадъци и други.
Участниците в кампанията получиха грамоти „Приятел на река Дунав”.

РИОСВ - Плевен изпрати за лечение птици от защитени видове

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен  са изпратили в периода  от 1 август  до 7 септември шест защитени животни  за  лечение в Спасителен център за диви животни - Стара Загора.  Изпратени са щъркели, обикновен мишелов, черношипа ветрушка и бухал.  Един бял щъркел е пуснат на свобода в подходящ район.

След сигнали  за бели щъркели, „изоставени от ятото“ на територията на област Плевен и област Ловеч, напомняме, че есенната миграция на Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е от началото на август до края на  септември. Някои щъркели остават през зимата в България. Обикновено избират места, където има достатъчно храна – реки, язовири, блата. Ако зимата е студена и  източникът на храна  - реката или язовирът замръзнат, птиците се придвижват на юг и правят така наречената „хранителна миграция”.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние трябва да уведоми  териториалната Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите.  Екземпляр в безпомощно състояние е ранен, физически слаб или обездвижен вследствие на продължително гладуване или опаразитяване.

На „зеления“ телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 и на дежурния мобилен телефон 0886 399 054 може да се  подават  сигнали  за намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние.

Европейска седмица на мобилността 2018 т.

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ се провежда всяка година в периода 16-22 септември. В основата на кампанията е заложен принципът за насърчаване и въвеждане на използването на устойчив градски транспорт, като по този начин инициативата популяризира и ползите за околната среда и здравето на хората, по-добрата визия на градовете и др. Кампанията дава възможност на местната власт да промотира умното придвижване сред населението, възможностите за подобряването качеството на въздуха и шумовото замърсяване, които са фактори за по-добро качество на живот.
Всяка година Европейска седмица на мобилността е насочена към определена тема, като през 2018 г. темата е „Мултимодалност“ под мотото „Комбинирай, движи се!“.
За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16-ти септември 2018 г. на официалния сайт на кампанията на адрес https://www.mobilityweekbg.com/
Полезни материали:

РИОСВ - Плевен бе домакин за празника на околната среда


На Световния ден на околната среда - 5 юни инспекцията посрещна първокласници от училище „Патриарх Евтимий“. Експертите по биологично разнообразие, проведоха занимателна дискусия за „Защитените местности  и животински видове в България и как да ги опазваме.“ Децата се включиха в забавна викторина и получиха награди за активно участие.

РИОСВ - Плевен отбеляза Деня на биоразнообразието


Инспекцията отбеляза 20 май-Ден на пчелите и 22 май- Ден на биоразнообразието.   Инициативата се проведе  в Историческият музей  и в нея се включиха ученици от Езиковата  гимназия.  Пред тях   бе изнесена  презентация за пчелите и тяхното огромно значение в околната среда.
Учениците се забавляваха с игри и викторини за защитените видове растения в България. РИОСВ – Плевен изненада децата с книжки и цветни моливи.
  

РИОСВ - Плевен и Басейнова дирекция - Плевен с инициативи за Деня на земята


Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен и Басейнова дирекция –Плевен проведоха инициативата за Деня на Земята 22 април. Мотото на тазгодишната кампания е „Повишаване на знанията за рециклирането на пластмасови отпадъци“.
Беседа за опазване на чиста oколната среда  се проведе в ОУ „Лазар Станев“-Плевен. На учениците от трети  клас бе прожектирано филмче,на тема “Всичко за рециклирането“  предоставено от ЕКОПАК.
Децата получиха  като подарък книжки „Свят без замърсявания с платсмаса“.
От благодарност третокласниците подариха по една роза на представителките  на двете организации.

 

Четвъртокласници на НУ "Хр. Ботев" - Плевен научиха защо и как трябва да пестим водата

По повод 22 март – Световен ден на водата, в НУ „Христо Ботев” – гр. Плевен, за учениците от четвъртите класове бе организирана среща с  Теодора Георгиева – РИОСВ – Плевен и Весела Комаревска - Басейнова дирекция „Дунавски район”.
С тази среща официално се закрива кампанията „Седмица на водата”, която се провежда за поредна година в различните институции.
Пред учениците бе представена презентация, в която те активно участваха и си припомниха защо и как трябва да пестим водата. С удоволствие показваха пред любезните гости знанията си и им разказваха любопитни факти от своето ежедневие.

Срещата приключи с много усмивки и обещанието да сме по-добри, по-разумни и по-пестеливи.

Гласуване за отличени проекти по програма Life

Тази година за четвърти път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения. По този начин се повишава осведомеността за мрежата от защитени обекти и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономическите ползи.

На 14 март бяха обявени финалните проекти, които подлежат на гласуване от гражданите на ЕС, като между избраните финалисти има и 4 български проекта.

Всеки е поканен да гласува за своя фаворит сред финалистите до 22 април на следния адрес:

http://natura2000award-application.eu/

Поредица от образователни инициативи за Деня на водата в Плевенска област

Световният ден на водата – 22 март ще бъде отбелязан с поредица от образователни инициативи в Плевенска област. Кампанията се организира от Басейнова дирекция „Дунавски район“, РИОСВ – Плевен, Регионалната лаборатория към ИАОС и Регионалния исторически музей в Плевен.
Първата инициатива е на 20 март в Професионална гимназия по лозарство и винарство в Плевен. На следващия ден се предвижда образователна дискусия в начално училище „Патриарх Евтимий“ - Плевен и „Час по екология в Музея“ със студенти от Медицински университет – Плевен. На 22 март са планирани няколко дискусии и викторини в учебните заведения в Долни Дъбник. Същия ден се предвижда ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ да гостуват в направление „Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен. Денят на водата традиционно ще бъде отбелязан и в село Байкал, като тази година инициативите са в следобедните часове на 23 март.

Денят на водата – 22 март се провежда всяка година, за да се фокусира вниманието върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Природата за водата“, която е насочена към прилагане на природосъобразни решения за справяне с предизвикателствата, пред които сме изправени през 21-ви век. Кампанията е наречена „Отговорът е в природата“ и е насочена към повишаване на информираността относно природосъобразните решения. Ключовото послание, е че тези решения (възстановяване на горите чрез залесяване, на връзката между реките и заливаемите площи, на влажните зони) са устойчиви и ефективни начини за възобновяване на баланса във водния цикъл, за смекчаване на последиците от климатичните промени и оттам – за подобряване на човешкото здраве и качеството на живот като цяло.

Водите на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние

Повърхностните води на река Осъм отговарят на изискванията за добро състояние.  Това сочат резултатите от анализите на водите проби, взети от три участъка на реката в Троян и Ловеч. Измереният разтворен кислород е под границите, поради различни фактори - температура,налягане и др.
Кметовете на общините Ловеч и Троян са уведомени за резултатите. Дадени са указания да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води във водни обекти. В случай на констатирано нарушение в населени места без изградена канализационна система, съответната община трябва да предприеме действия по компетентност, а в случаите на установено заустване на отпадъчни производствени  води във водни обекти без разрешително,  да уведомят РИОСВ-Плевен.
На 15 януари е подаден сигнал от  кмета на община Ловеч, за пяна по р. Осъмв района на града . Сформираният  екип от РИОСВ- Плевен, Басейнова дирекция за Дунавски район и РЛ към ИАОС в Плевен е извършил проверка на място.  

Световният ден на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“
Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2 февруари, за да се повиши информираността за значението на влажните зони за човечеството и планетата.
Всяка година за 2 февруари се избира тема, която акцентира върху определена жизненоважна функция на влажните зони. Темата за 2018 г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“.
Няколко инициативи ще се проведат в Плевенска област под мотото на Световния ден. Атрактивно представяне на обитателите на влажните зони подготвят от отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей. В Посетителския център на природен парк „Персина“ ще има образователна лекция. Традиционно, 2 февруари ще бъде отбелязан в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси – село Байкал. Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен са партньори на инициативите.

Влажните зони в градовете или в близост до населените места допринасят за осигуряване на по-жизнена среда за живеене благодарение на множеството важни функции, които осъществяват. Те допринасят за намаляване на наводненията, служат като източник на питейна вода, филтрират замърсителите и подобряват качеството на водите, осигуряват зелени градски площи и са източник на поминък за местното население. Значението на ползите, които допринасят влажните зони, става все по-важно и съдбоносно с продължаващото нарастване на броя на населението, живеещо в градовете. До 2050 година 66% от населението на планетата ще живее в градовете, тъй като хората се местят в градовете в търсене на по-добри работни места. За съжаление, по-голяма част от населението не е наясно със значението и ползите на влажните зони в близост до населените места. В бързоразвиващите се градове, влажните зони често се смятат за пустеещи земи, места за изхвърляне на отпадъци, места, които трябва да се пресушат и да се промени предназначението им. Според изчисленията на учените, най-малко 64% от влажните зони на планетата са изчезнали от 1900 г. насам, докато паралелно с това се наблюдава бум в нарастването на градовете.
Целта на отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година е да се повиши отговорността за значението на влажните зони в осигуряването на устойчиво градско бъдеще.
Ключови послания:

 • Градските влажни зони правят градовете по-жизнени, благодарение на множеството ползи, които предоставят като контрол на наводненията, осигуряване на питейна вода, пречистване на водите, зелени площи и прехрана;
 • Интегриране на влажните зони в политиките и плановете за градско планиране;
 • Градовете следва да разработват и прилагат политики, насърчаващи опазването и популяризирането на влажните зони;

 

За отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година се насърчават следните дейности:

 • Посетете влажна зона
 • Организирайте събитие, за да образовате другите за значението на градските влажни зони
 • Регистрирайте и публикувайте Вашите инициативи по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони на интернет страницата на Рамсарската конвенция:  www.worldwetlandsday.org на ниво EVENTS/Add your event!

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво Activities/World Wetlands Day 2018, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, листовки, банери, логота, инструкции за провеждане на кампании, листовки за оцветяване и др.). Тези материали следва да бъдат разпечатани от Вас, в случай на ползване.

Обучение за потенциални бенефициенти по програма Life на ЕС


На 17 януари 2018 г. в информационния център на РИОСВ – Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти по програма Life. В обучението взеха участие представители на общини, области и фирми.
На обучението беше представена новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма  Life; нови правила, препоръки и насоки на ЕАСМЕ за изпълнение и отчитане на проекти;  ресурсите на интернет сайта на програма Life, както и новосъздадения сайт на български език http://www.life-bulgaria.bg/.

РИОСВ - Плевен участва в среднозимното преброяване на водолюбивите птици

42-то среднозимно преброяване на водолюбиви птици на територията на РИОСВ – Плевен се проведе на 12 и 13 януари.  Към  екипа на Българската орнитологична централа към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН се включиха и експерти от регионалната екоинспекция .

Обходени бяха влажни зони с около 40 точки на наблюдение по поречията на реките Искър, Вит, Осъм и Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница,Тотлебен, Каменец, Александрово, рибарници и блата в областите Плевен и Ловеч.

Наблюдавани са различни видове водолюбиви птици: зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, черноврат гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, земеродно рибарче, голям горски водобегач и др. При яз. Горни Дъбник са преброени над 1800 зеленоглави патици и около 100 лиски, а при яз. Еница – 70 големи корморана. Поради сравнително високите температури за месец януари, водоемите не бяха замръзнали. По-голяма численост и по-богато видово разнообразие от птици са наблюдавани в язовирите и блатата, отколкото в реките.

Установени са екземпляри  и от други видове птици -обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, малък ястреб, голям синигер, дългоопашат синигер, щиглец, зеленика, кос, хвойнов дрозд, жълта овесарка, черешарка, гугутка, посевна врана, фазан, кълвачи, чинка, сива сврачка и др.

Събраните данни ще бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, за да се определи популацията на водолюбивите птици и състоянието на местата, на които зимуват .

Предстоящо обучение за потенциални бенефициенти по програма Life в гр. Плевен
На 17.01.2018 г. в гр. Плевен предстои обучение за потенциални кандидати по Програма Life
Във връзка с новоприетата Многогодишна работна програма 2018-2020 г. на Програма  Life са предвидени поредица от обучения през месец януари 2018 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 17 януари 2018 г. от 10:00 до 15:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а ет. 3.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 мобилен 0886609779
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 мобилен 0886995990
Употребата на органични разтворители подлежи на отчет и контрол

РИОСВ- Плевен напомня на  всички стопански субекти,  извършващи  дейности, свързани с    употреба на  органични разтворители  и/или смеси съдържащи органични разтворители, че консумацията им подлежи на отчет и контрол, съгласно изискванията на чл.20, ал.8 от Наредба №7/21.10.2003г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединени, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултата на употребете на разтворители в определени инсталации  (ДВ бр. 96/2003 г. с вс. изм. и доп.). Дейностите попадащи в обхвата на наредбата са описани в Приложение №1, като най-широко разпространените от тях са:

 • нанасяне на покрития (грундиране, боядисване, лакиране, отпечатване и др.) върху дърво, метал, хартия, текстил и др.
 • импрегниране , ламиниране, слепване;
 • почистване на продукти с препарати, съдържащи ЛОС;
 • производство на бои, лепила, мастила, обувки, фармацевтични продукти, извличане на растителни и животински мазнини, обработка на кожи и др.
 • дълбок печат, флексопечат върху хартия или текстил  и др.                                                  

В тази връзка напомняме на операторите, чиято дейност попада в обхвата  на Наредба №7, че в срок до 31.03.2018г. са  длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2016г. количества  органичен разтворители. Примерен образец на  информацията, съдържащ  всички необходими данни, както и указания за попълването му  може да бъде намерен на  http://www.riew-pleven.org/doc/FORM/LOS.doc.  Ако консумацията на органични разтворители превишава праговата стойност определена за съответния вид дейност в приложение №2  на Наредба№7/23 Окт. 2003г операторът е длъжен да представи План за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на чл.20 от същата наредба в същия срок - до 31.03.2018г.
За въпроси и консултации заинтересованите могат да се обръщат към инж.Юлияна Резашка-ст.експерт ЛОС  на телефони 064/806978  и 0886466293.

Коледарчета от ЦДГ "Слънце" гр. Плевен поздравиха експертите на РИОСВ - Плевен

Децата от трета група на детска градина „Слънце“ гр. Плевен внесоха празничен дух по повод предстоящите  празници с коледни български песнички  и стихове. Малките коледари и техните учителки бяха изненадани от PR-а на инспекцията в ролята на Снежанка и получиха лакомства и книжки. Цялата инспекция получи пожелания за здраве и късмет през новата 2018 година от веселите малчугани.

Задължителното използване на НИСО се отлага с една година

Задължителното водене на отчетност и предоставянето на информация за отпадъците чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) се отлага за 2019 г. поради установени трудности при експерименталното й тестване от страна на заинтересованите лица.

През 2018 г. задължените лица следва да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявления и документи по установения до сега ред на хартиен носител, като паралелно ще е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

Възникнали въпроси, свързани с работата на системата, могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

РИОСВ - Плевен провери управлението на текстилни отпадъци

През месец ноември експерти на РИОСВ – Плевен извършиха проверка по Закона за управление на отпадъците на 25 фирми, чиято дейност е свързана с текстилни отпадъци – образуване, съхраняване, третиране, в т. ч. рециклиране, изгаряне с оползотворяване на енергията и депониране.

Проверката на юридическите лица обхвана дейността им за периода от 1 януари 2016 г. до момента.
Установено беше нерегламентирано третиране чрез изгаряне на текстилни отпадъци на една площадка и лицето е поканено за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Дадени са предписания на фирмите, които при дейността си образуват текстилни отпадъци, но до момента не са предприели действия за изпълнение на изискванията за класифицирането им и воденето на отчетност  по реда на наредбата за класификация на отпадъците и на наредбата за реда за водене на публични регистри.

При проверките беше обърнато внимание на задълженията по ЗУО за разделно предварително съхраняване на текстилните отпадъци, спазване на приоритетен ред при управлението им и изискването, отпадъците да се предават за последващо третиране единствено на лица, разполагащи с документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за дейности с отпадъци.  
На дружествата беше посочено, че информацията за лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци е достъпна посредством публичен регистър, публикуван на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

От 2018 година всички документи за отпадъците ще се обработват електронно

От началото на 2018 година, воденето на отчетността и предоставянето на информация за отпадъците ще се извършва чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС - http://nwms.government.bg/wms/.
Лицата, извършващи дейности със събиране, транспортиране и/или третиране на отпадъци, както и лицата, притежаващи комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците ще могат да се регистрират в НИСО чрез предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС. Воденето на отчетни книги, подаването на отчети и заявления за разрешителни и регистрационни документи в НИСО ще е възможно при притежаване на квалифициран електронен подпис.
РИОСВ- Плевен извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електронни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците.  
Всички въпроси за работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.

От 28.07.2017 влязоха в сила изменения и допълнения на Наредба № 6 относно емисиите на вредни вещества, изпускани в атм. въздух от обекти с неподвижни източници

Публикувани са и влязоха в сила от 28.07.2017 г., изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.)

Обръщаме внимание на собствениците/ползвателите на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ или СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, на следните основни акценти в изменената наредба:

 • Въведено е ново задължение за собствениците/ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии (в чл. 33, ал. 4 от наредбата) – при СПИ да осигуряват вземането на проби/извадки в присъствието на представител на съответната РИОСВ, за източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
  • горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
  • производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени като критерии за извършване на СНИ (в чл. 43, ал. 1 и чл. 44), независимо от вида на обектите;
  • установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;
  • получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.
 • В посочените по-горе случаи, собственикът или ползвателят на обекта е задължен да уведоми писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на СПИ в срок не по-малък от един месец преди провеждането им. (чл. 33, ал. 5).  

В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ, директорът не приема за валидни резултатите от извършените СПИ, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред (чл. 33, ал. 6).
Напомняме, че протоколите за извършените измервания се подписват от собственика/ползвателя на обекта, или от упълномощеното от него лице, съгласно чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал.3 от наредбата.

 • Въведен е нов срок за представяне в РИОСВ на всички доклади за получени резултати от СПИ – не по-късно от два месеца след датата на вземането на проби (чл. 39, ал. 1).
 • Въведени са нови допълнителни изисквания към съдържанието на докладите за получените резултати от СПИ (чл. 39, ал. 2, т. 12 – 15):
  • номинален разход на гориво;
  • брой отработени часове, разделени по месеци, за 12 месеца назад;
  • географски координати на изпускащите устройства;
  • височина и светло сечение на изпускащите устройства.

Докладът се оценява за съответствие с изискванията на наредбата, от директора на съответната РИОСВ (чл. 40, ал. 2).

 • За нови неподвижни източници на емисии (въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.), са въведени нови изисквания към размерите на точките за вземане на проби (чл.12, ал. 2, т. 2). Напомняме, че разположението и броят на точките за вземане на проби се определят от собственика, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи и на чл. 12, и се утвърждават от директора на РИОСВ (съгласно чл. 11, ал. 2 от наредбата).
Обучение на потенциални бенефициенти по Програма LIFE нв ЕС

На 5 юни в информационния център на РИОСВ - Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
На 28 април бяха  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е 14 септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти. снимки

Обучение за потенциални кандидати по програма Life на 5 юви в гр. Плевен

С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец юни 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG) с възложител МОСВ. 
Обучението в гр. Плевен ще се проведе на 5 юни 2017 г. от 10:00 до 14:30 ч в заседателната зала на РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а 
 ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО                 РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 2 дни преди обучението на адреси:
office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
r.jmouranova@moew.government.bg и телефон: 02 9406134;
z.yotkova@riew-pleven.eu  и телефон 064 806949 – за обучението в гр. Плевен
silvia@riew-pleven.eu  и телефон 064 80 40 30 – за обучението в гр. Плевен

В гр. Плевен се проведе семинар по програма Life на ЕС

Днес, 28 април в зала „Плевен“  на Областна администрация-Плевен се проведе обучение на потенциални бенефициенти за подготовка на проекти по програма LIFE. Участие взеха представители на фирми, общински и областни администрации. Те могат да кандидатстват с проектни предложения в областта на околната среда, ресурсна ефективност, изменение на климата и др.
Очаква се от 28 април да бъдат  отворени процедурите за прием на проектни предложения за 2017 г. Крайният срок за подаване на документите е месец септември.
РИОСВ-Плевен е една от шестте инспекции в страната, която е Регионална  контактна точка по програмата. В изпълнение на тази задача инспекцията ще подпомага и консултира потенциалните бенефициенти.
Снимки

Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и електронно оборудване

На 30.12.2016 г. в държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с който се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Банковите гаранции са в размер на 15 000 лв. за дейността и по 5000 лв. за всяка площадка на оператора. Срокът за представянето им в РИОСВ е 03.04.2017 г. При неизпълнение, разрешението по чл.67 от ЗУО се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО.
Размерът на банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ се намалява от 25 000 лева на 15 000 лв. Остава в сила гаранцията от 5000 лв. за всяка площадка на дружеството. Срокът за представяне на банкови гаранции с новия размер е 03.01.2018 г.
Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
За контролираната от РИОСВ-Плевен територия, в разрешения за дейности с ОЧЦМ са вписани 48 площадки, самостоятелни дейности с ИУМПС и ИУЕЕО се осъществяват на още 31 площадки.
През 2016 г. не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

ВАЖНО: Наближава крайният срок за регистрация на вещества през 2018 г.

Всички химични вещества, произвеждани или внасяни в Европейското икономическо пространство между 1 и 100 тона на година, трябва да бъдат регистрирани до 31 май 2018 г. в Европейската агенция по химикали (ECHA). Това е последният срок за съществуващите химикали съгласно регламента REACH. С това ще приключи събирането на данни за произвежданите или използвани в Европа вещества и в крайна сметка ще подобри човешкото здраве и околната среда.

За повече информация -  тук

Възможности за съфинансиране по програма Life за 2016 г. в областта на флуоросъдържащите парникови газове

ВАЖНО!. Известие до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.

 1. В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

 1. В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMAApplicationGuide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.

Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: d.stoyanova@moew.government.bg.

Дейностите в ЗТ "Карлуковски карстов комплекс" подлежат на предварително съгласуване по реда на ЗЗТ

Във връзка със засиления интерес към защитена територия-природна забележителност “Карлуковски карстов комплекс  с пещерите Темната дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушката дупка” за осъществяване на спортни мероприятия и снимачни дейности от спортни клубове, продуцентски компании и неправителствени организации, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен напомня, че дейностите в защитената територия подлежат на предварително съгласуване по реда на Закона за защитените територии.
РИОСВ – Плевен съгласува дейностите на основание на §7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защитените територии, след  провеждане на работни срещи, организирани от Министерството на околната среда и водите с представители на научната общност и неправителствени природозащитни организации.
Съгласно Закона за защитените територии едноличен търговец или юридическо лице, което осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване предвидено в него се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Съгласуване на сечи, провеждани в защитени територии

Във връзка с констатирани нарушения от РИОСВ – Плевен в защитени територии, а именно - проведени сечи в природна забележителност “Чернелка” и защитена местност “Турията”, които не са съгласувани по реда на §7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), инспекцията обръща внимание на всички собственици и ползватели на горски територии, че:
- За провеждането на сечи в защитени територии, обявени на основание Закона за защитените територии, е необходимо същите да бъдат съгласувани с РИОСВ – Плевен по реда на §7 от ЗЗТ, независимо от това каква е площта на имота (под или над 20 дка), каква е интензивността на сечта (под или над 20%) и независимо дали за провеждането на сечта е необходимо изготвяне на горскостопанска програма или такова не е необходимо.
- В случай, че за провеждането на сечта не се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, попадаща в защитена територия, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Заявление за съгласуване на дейности в защитени територии на основание §7 от ЗЗТ”, бланката на което може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен - form.html.
- В случай, че за провеждането на сечта се изисква изготвяне на горскостопанска програма, която се одобрява от РДГ, собствениците и ползвателите на горската територия, независимо от това дали попада в защитена територия и/или в защитена зона, е необходимо да подадат в РИОСВ – Плевен “Уведомление за план/програма/проект”, бланката на което също може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ – Плевен.
Напомняме, че за несъгласуване на сечи в защитени територии физическите лица се наказват с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, от 1000 до 10 000 лв.

Телефони за сигнали, свързани с неизпълнение на задълженията за заплащане на продуктова такса: 064/800831    и   064/80177

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*