За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
Снимка на цветя

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ЕО:

2021 г.

Решение № ПН ЕО 22/2021г. относно План за интегрирано развитие на общ. Троян - 2021 - 2027 г...." пълният текст   публикувано на 26.08.2021
Решение № ПН ЕО 21/2021г.
относно Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници .... общ. Долни Дъбник - 2021 - 2031 г...." пълният текст   публикувано на 26.08.2021
Решение № ПН ЕО 20/2021г.
относно Програма за развитие на туризма в общ. Долна Митрополия - 2021 - 2027 г...." пълният текст   публикувано на 20.08.2021
Решение № ПН ЕО 19/2021г.
относно План за интегрирано развитие на общ. Луковит - 2021 - 2027 г...." пълният текст   публикувано на 06.08.2021
Решение № ПН ЕО 18/2021г
. относно Програма за насърчаване на използването на възобновяеми ....2021-2023 Община Долна Митрополия..." пълният текст   публикувано на 06.08.2021
Решение № ПН ЕО 17/2021г
.
относно Изменение на ОУП на Община Левски..." пълният текст   публикувано на 23.07.2021
Решение № ПН ЕО 16/2021г.
относно Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г на общ. Левски..." пълният текст   публикувано на 19.07.2021
Решение № ПН ЕО 15/2021г. относно План за интегрирано развитие на общ. Левски..." пълният текст   публикувано на 16.07.2021
Решение № ПН ЕО 14/2021г. относно План за интегрирано развитие на общ. Долна Митрополия ..." пълният текст   публикувано на 16.07.2021
Решение № ПН ЕО 13/2021г. относно План за интегрирано развитие на общ. Ябланица..." пълният текст   публикувано на 09.07.2021
Решение № ПН ЕО 12/2021г. относно Програма за управление на отпадъците за 2021-2028 г на общ. Никоол..." пълният текст   публикувано на 11.06.2021
Решение № ПН ЕО 11/2021г. относно ПУП-ПЗ с. Бохот, общ Плевен..." пълният текст   публикувано на 28.05.2021
Решение № ПН ЕО 10/2021г. относно "Краткосрочна прогама за насърчаване използването на ВЕИ ..... на общ. Тетевен 2021-2023..." пълният текст   публикувано на 28.05.2021
Решение № ПН ЕО 9/2021г. относно "Програма за опазване на околната среда на общ. Тетевен ..." пълният текст   публикувано на 26.04.2021
Решение № ПН ЕО 8/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Угърчин ..." пълният текст   публикувано на 26.04.2021
Решение № ПН ЕО 7/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Летница ..." пълният текст   публикувано на 23.04.2021
Решение № ПН ЕО 6/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Никопол ..." пълният текст   публикувано на 23.04.2021
Решение № ПН ЕО 5/2021г. относно "Програма за управление на отпадъците на общ. Тетевен ..." пълният текст   публикувано на 22.04.2021
Решение № ПН ЕО 4/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Долни Дъбник ..." пълният текст   публикувано на 19.04.2021
Решение № ПН ЕО 3/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Кнежа ..." пълният текст   публикувано на 02.04.2021
Решение № ПН ЕО 2/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Ловеч ..." пълният текст   публикувано на 29.03.2021
Решение № ПН ЕО 1/2021г. относно "План за интегрирано развитие на общ. Гулянци ..." пълният текст   публикувано на 25.01.2021

2019 г.

Решение № ПН ЕО 1/2019г. относно ОУП на община Априлци ..." пълният текст   публикувано на 22.07.2019

2018 г.

Решение № ПН ЕО 4/2018г. относно ОУП на община Левски ..." пълният текст   публикувано на 20.07.2018

Решение № ПН ЕО 3/2018г. относно Програма за управление на отпадъците на община Кнежа ..." пълният текст   публикувано на 20.04.2018

Решение № ПН ЕО 2/2018г. относно ПУП ПЗ м. "Стража"...гр. Плевен...." пълният текст   публикувано на 09.03.2018

Решение № ПН ЕО 1/2018г. относно Програма за опазване на околната среда...общ. Тетевен...." пълният текст   публикувано на 05.02.2018

2017 г.

Решение № ПН ЕО 12/2017г. относно ИП "Стратегия за ВОМР ...гр. Белене...." пълният текст   публикувано на 27.11.2017

Решение № ПН ЕО 11/2017г. относно ИП "Изменение на ОУП на община Априлци...." пълният текст   публикувано на 10.11.2017

Решение № ПН ЕО 10/2017г. относно ИП "Актуализирана общинска програма за управление дейностите по отпадъци...." на общ. Априлци пълният текст   публикувано на 13.10.2017

Решение № ПН ЕО 9/2017г. относно ИП "Програма за управление дейностите по отпадъци...." на общ. Тетевен пълният текст   публикувано на 29.09.2017

Решение № ПН ЕО 8/2017г. относно ИП "Изменение на ОУП на общ. Кнежа пълният текст   публикувано на 04.08.2017

Решение № ПН ЕО 7/2017г. относно ИП "Проект за ПУП-ПЗ ...... с. Реселец пълният текст   публикувано на 14.06.2017

Решение № ПН ЕО 6/2017г. относно ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПТАДЪЦИТЕ гр. Черввен бряг пълният текст   публикувано на 17.05.2017

Решение № ПН ЕО 5/2017г. относно ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на гр. Плевен пълният текст   публикувано на 21.03.2017

Решение № ПН ЕО 4/2017г. относно Общинска програма за опазване на околната среда... общ. Ябланица пълният текст   публикувано на 16.03.2017

Решение № ПН ЕО 3/2017г. относно Стратегия за местно развитие ... Червен бляг пълният текст   публикувано на 23.02.2017

Решение № ПН ЕО 2/2017г. относно Стратегия за водено от общностите местно развитие ... Кнежа пълният текст   публикувано на 17.02.2017

Решение № ПН ЕО 1/2017г. относно Програма за развитие на туризма... общ. Д. Митрополия пълният текст   публикувано на 26.01.2017

2016 г.

Решение № ПН ЕО 22/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Луковит пълният текст   публикувано на 26.10.2016

Решение № ПН ЕО 21/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Троян пълният текст   публикувано на 26.10.2016

Решение № ПН ЕО 20/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Пордим пълният текст   публикувано на 24.10.2016

Решение № ПН ЕО 19/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Плевен пълният текст   публикувано на 14.10.2016

Решение № ПН ЕО 18/2016г. относно Общинска програма за опазване на околната среда... общ. Искър пълният текст   публикувано на 22.08.2016

Решение № ПН ЕО 17/2016г. относно Стратегия за водено от общностите местно развитие ... общ. Д. Митрополия - Д. Дъбник пълният текст   публикувано на 17.08.2016

Решение № ПН ЕО 16/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Искър пълният текст   публикувано на 01.08.2016

Решение № ПН ЕО 15/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Д. Митрополия пълният текст   публикувано на 25.07.2016

Решение № ПН ЕО 14/2016г. относно ПУП - ПРЗ м."Геркиня" ... с. Шипково пълният текст   публикувано на 24.06.2016

Решение № ПН ЕО 13/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Гулянци пълният текст   публикувано на 10.06.2016

Решение № ПН ЕО 12/2016г. относно Програма за управление дейностите по отпадъци... общ. Белене пълният текст   публикувано на 06.06.2016

Решение № ПН ЕО 11/2016г. относно Общинска програма за опазване на околната среда... общ. Гулянци пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 10/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Гулянци пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 9/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Тетевен пълният текст  изменение  публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 8/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Троян-Априлци-Угърчин пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 7/2016г. относно Стратегия за местно развитие... Левски-Летница-Пордим пълният текст   публикувано на 27.05.2016

Решение № ПН ЕО 6/2016г. относно Стратегия за местно развитие... сдр. Белене-Никопол. пълният текст   публикувано на 20.05.2016

Решение № ПН ЕО 5/2016г. относно Програма за управление на отпадъците - община Ловеч... пълният текст   публикувано на 16.05.2016

Решение № ПН ЕО 4/2016г. относно Програма за управление на отпадъците - община Д. Дъбник... пълният текст   публикувано на 14.04.2016

Решение № ПН ЕО 3/2016. относно Общинска програма за управление на отпадъците - община Никопол... пълният текст   публикувано на 25.03.2016

Решение № ПН ЕО 2/2016г. относно Програма за опазване на околната среда на община Угърчин 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 01.02.2016

Решение № ПН ЕО 1/2016г. относно Програма за опазване на околната среда на община Пордим 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 01.02.2016

2015 г.

Решение № ПН ЕО 11/2015г. относно Програма за опазване на околната среда на община Летница 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 02.12.2015

Решение № ПН ЕО 10/2015г. относно Общинска програма за управление на отпадъците - община Летница... пълният текст   публикувано на 25.11.2015

Решение № ПН ЕО 9/2015г. относно ПУП ПЗ м. "Витска ялия" гр. Плевен... пълният текст   публикувано на 23.10.2015

Решение № ПН ЕО 8/2015г. относно Програма за опазване на околната среда на община Луковит 2015-2020 г... пълният текст   публикувано на 06.10.2015

Решение № ПН ЕО 7/2015г. относно Програма за управление на отпадъците на територията на община Угърчин... пълният текст   публикувано на 25.09.2015

Решение № ПН ЕО 6/2015г. относно Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Червен бряг... пълният текст   публикувано на 11.09.2015

Решение изх. № 4053/2015г. относно ОУП на Община Пордим... пълният текст   публикувано на 26.08.2015

Решение № ПН ЕО 5/2015г. относно Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Никопол... пълният текст   публикувано на 05.06.2015

Решение № ПН ЕО 4/2015г. относно Общинска програма по управление на отпадъците 2015-2020 на община Априлци... пълният текст   публикувано на 29.04.2015

Решение № ПН ЕО 3/2015г. относно Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Кнежа... пълният текст   публикувано на 25.02.2015

Решение № ПН ЕО 2/2015г. относно Общински план за развитие на община Гулянци за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 13.02.2015

Решение № ПН ЕО 1/2015г. относно Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин... пълният текст   публикувано на 14.01.2015

 

2014 г.

Решение № ПН ЕО 13/2014г. относно Общински план за развитие на община Долна Митрополия за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 13.11.2014

Решение № ПН ЕО 11/2014г. относно Общински план за развитие на община Левски за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 03.09.2014

Решение № ПН ЕО 10/2014г. относно Общински план за развитие на община Плевен за периода 2014-2020 ... пълният текст   публикувано на 29.08.2014

Решение № ПН ЕО 9/2014г. относно Програма за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ ... общ. Д. Дъбник... пълният текст   публикувано на 22.08.2014

Решение № ПН ЕО 8/2014г. относно Общински план за развитие на обшина Кнежа за периода 2014-2020... пълният текст   публикувано на 22.08.2014

Решение № ПН ЕО 7/2014г. относно Общински план за развитие на обшина Летница за периода 2014-2020... пълният текст   публикувано на 22.08.2014

Решение № ПН ЕО 6/2014г. относно Програма за управление на отпадъците на община Левски... пълният текст   публикувано на 14.07.2014

Решение № ПН ЕО 5/2014г. относно програма "ПУП - ПРЗ за м. "Сврачи дол" с. Калейца"... пълният текст   публикувано на 12.06.2014

Решение № ПН ЕО 4/2014г. относно програма "ПУП - ПРЗ за ПИ 35290.8.34 с. Калейца"... пълният текст   публикувано на 09.06.2014

Решение № ПН ЕО 3/2014г. относно програма "Общински план за развитие на община Луковит 2014-2020 г."... пълният текст   публикувано на 02.06.2014

Решение № ПН ЕО 2/2014г. относно програма "Общински план за развитие на община Ловеч 2014-2020 г."... пълният текст   публикувано на 02.06.2014

Решение № ПН ЕО 1/2014г. относно програма "Общински план за развитие на община Априлци 2014-2020 г."...пълният текст   публикувано на 21.02.2014

 

2013 г.

Решение № ПН ЕО 2/2013г. относно програма "Общински план за развитие на община Троян 2014-2020 г."...пълният текст   публикувано на 20.12.2013

Решение № ПН ЕО 1/2013г. относно програма "Стратегия за развитие на туризма в община Летница 2013-2020 г."...пълният текст   публикувано на 23.10.2013

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*