За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО:

2023 г.                                        2019       2018       2017     2016      2015     

Решение  № ПН 24 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изграждане на депо за временно складиране ... с. Деков" пълният текст      публикувано на 17.08.2023

Решение  № ПН 23 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Почистване от храстова и дървесна растителност.. с. Дъбен" пълният текст      публикувано на 04.08.2023

Решение  № ПН 22 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Разширение на производствената дейност.. гр. Плевен" пълният текст      публикувано на 17.07.2023

Решение  № ПН 21 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Частично изменение на ОУП на общ. Червен бряг....." пълният текст      публикувано на 09.06.2023

Решение  № ПН 16 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изграждане на еднофамилни жилищни сгради.... гр. Плевен ...." пълният текст      публикувано на 31.03.2023

Решение  № ПН 15 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Извършване на дейност по оползотворяване.... гр. Летница ...." пълният текст      публикувано на 16.03.2023

Решение  № ПН 14 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Промяна начина на трайно ползване.... с. Дерманци ...." пълният текст      публикувано на 09.03.2023

Решение  № ПН 13 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изграждане на зеленчукова градина.... гр. Никопол ...." пълният текст      публикувано на 09.03.2023

Решение  № ПН 12 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Център за научно - развойна дейност .... с. Победа ...." пълният текст      публикувано на 09.03.2023

Решение  № ПН 11 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изработване и одобряване на ПУП - ПРЗ .... гр. Белене...." пълният текст      публикувано на 24.02.2023

Решение  № ПН 10 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изменение на част от ОУП на гр. Плевен...." пълният текст      публикувано на 24.02.2023

Решение  № ПН 9 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изменение на ПУП - ПЗ..... с. Бреница...." пълният текст      публикувано на 24.02.2023

Решение  № ПН 8 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Промяна предназначението на земеделска земя..... с. Рибарица...." пълният текст      публикувано на 24.02.2023

Решение  № ПН 7 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Използване на 7 бр. басеини..... с. Дисевица...." пълният текст      публикувано на 23.02.2023

Решение  № ПН 6 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изграждане на депо за временно складиране на отпадъци..... гр.Белене...." пълният текст      публикувано на 21.02.2023

Решение  № ПН 5 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Водовземане от подземни води ..... гр.Ябланица...." пълният текст      публикувано на 17.02.2023

Решение  № ПН 4 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Разширение на гробищен парк ..... гр.Ябланица...." пълният текст      публикувано на 17.02.2023

Решение  № ПН 3 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Разширение на гробищен парк ..... гр.Ябланица...." пълният текст      публикувано на 17.02.2023

Решение  № ПН 2 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изграждане на високоволтова линия..... гр. Тръстеник...." пълният текст      публикувано на 03.02.2023

Решение  № ПН 1 П/ 2023 за прекратяване на ИП "Изграждане на ФЕЦ..... с. Златна Панега...." пълният текст      публикувано на 27.01.2023

 

2022 г.

Решение  № ПН 20 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на кариера за добив ...с. Александрово...." пълният текст      публикувано на 03.11.2022

Решение  № ПН 19 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Добив и първична преработка на подземни богатства на с. Градина...." пълният текст      публикувано на 03.11.2022

Решение  № ПН 18 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изменение на част от ОУП на гр. Плевен...." пълният текст      публикувано на 14.10.2022

Решение  № ПН 17 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на ФЕЦ...." гр. Кнежа пълният текст      публикувано на 02.09.2022

Решение  № ПН 16 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници...." с. Гложене пълният текст      публикувано на 24.08.2022

Решение  № ПН 15 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Строителство на ФЕЦ до 5000 кВТ...." с. Шипково пълният текст      публикувано на 15.07.2022

Решение  № ПН 14 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Площадка за съхранение на излезли от употреба...." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 14.07.2022

Решение  № ПН 12 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Център за научно развойна дейност ...." с. Победа пълният текст      публикувано на 24.06.2022

Решение  № ПН 11 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на поливна система...." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 15.06.2022

Решение  № ПН 10 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на административна сграда ...." гр. Кнежа пълният текст      публикувано на 15.06.2022

Решение  № ПН 9 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда ...." гр. Плевен пълният текст      публикувано на 01.06.2022

Решение  № ПН 8 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изработване на ПУП-ПЗ...." с. Врана пълният текст      публикувано на 15.04.2022

Решение  № ПН 7 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Водовземане от подземни води...." гр. Ябланица пълният текст      публикувано на 15.04.2022

Решение  № ПН 6 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на оранжерия за производство на разсади...." гр. Долни Дъбник пълният текст      публикувано на 28.03.2022

Решение  № ПН 5 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Преобразуване на ниви в овощни градини ...." с. Голец пълният текст      публикувано на 28.03.2022

Решение  № ПН 4 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер ...." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 10.03.2022

Решение  № ПН 3 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Отглеждане на ягоди ...." с. Дисевица пълният текст      публикувано на 24.02.2022

Решение  № ПН 1 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Рибен водоем ...." с. Рибарица пълният текст      публикувано на 21.02.2022

Решение  № ПН 1 П/ 2022 за прекратяване на ИП "Изграждане на фотоволтаичен парк " с. Брестовец пълният текст      публикувано на 07.02.2022

2021 г.     

Решение  № ПН 26 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на обект с чисто производствено предназначение.." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 31.12.2021

Решение  № ПН 25 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на обект с чисто производствено предназначение.." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 31.12.2021

Решение  № ПН 24 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на обект с чисто производствено предназначение.." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 31.12.2021

Решение  № ПН 23 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Закупуване и монтаж на автоматизирана система за капково напояване.." гр. Долни Дъбник пълният текст      публикувано на 10.12.2021

Решение  № ПН 22 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Предприятие за белене на слънчоглед." с. Пелишат пълният текст      публикувано на 10.12.2021

Решение  № ПН 21 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на лагуна за захранване на капково напояване..." гр. Плевен пълният текст      публикувано на 29.11.2021

Решение  № ПН 20 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Обособяване на инсталация за компостиране..." гр. Плевен пълният текст      публикувано на 05.11.2021

Решение  № ПН 19 П/ 2021 за прекратяване на ИП Инсталация за компостиране..." гр. Червен бряг пълният текст      публикувано на 29.10.2021

Решение  № ПН 18 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ характер..." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 03.09.2021

Решение  № ПН 17 П/ 2021 за прекратяване на ИП Обособяване на Предимно прооизводствена зона..." гр. Искър пълният текст      публикувано на 01.09.2021

Решение  № ПН 16 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на фотоволтаичен парк...." гр. Славяново пълният текст      публикувано на 27.08.2021

Решение  № ПН 15 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на нова експериментална база.... гр. Долна Митрополия пълният текст      публикувано на 19.07.2021

Решение  № ПН 14 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на газово стопанство .... завод Рубин... гр. Плевен пълният текст      публикувано на 30.06.2021

Решение  № ПН 13 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Изграждане на животновъден обект ... с. Сопот пълният текст      публикувано на 04.06.2021

Решение  № ПН 12 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Преустройство на гаражи в помещение за производство на мляно месо... с. Къртожабене пълният текст      публикувано на 14.05.2021

Решение  № ПН 11 П/ 2021 за прекратяване на ИП "Преустройство на гаражи в помещение за производство на мляно месо... с. Къртожабене пълният текст      публикувано на 14.05.2021

Решение  № ПН 10 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на оранжерия... с. Сопот пълният текст      публикувано на 14.05.2021

Решение  № ПН 9 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на животновъдна ферма... с. Сопот пълният текст      публикувано на 21.04.2021

Решение  № ПН 8 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на цех за преработка на технически и медицински култури... пълният текст      публикувано на 15.04.2021

Решение  № ПН 7 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на поливно водоснабдяване... пълният текст      публикувано на 12.04.2021

Решение  № ПН 6 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "План за интегрирано развитие на общ. Тетевен... пълният текст      публикувано на 26.03.2021

Решение  № ПН 5 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на система за капково напояване... с. Златна Панега пълният текст      публикувано на 12.03.2021

Решение  № ПН 4 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на рекреационен обект... с. Рибарица пълният текст      публикувано на 11.03.2021

Решение  № ПН 3 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на животновъден обект... с. Борима пълният текст      публикувано на 26.02.2021     

Решение  № ПН 2 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на заместваща мощност... гр. Плевен пълният текст      публикувано на 19.02.2021

Решение  № ПН 1 П/ 2021 за прекратяване на процедура за ИП "Риборазвждане в старо корито... с. Крета пълният текст      публикувано на 12.02.2021

2020 г.

Решение  № ПН 24 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на сграда за съхранение... " гр. Плевен пълният текст      публикувано на 14.12.2020

Решение  № ПН 23 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "ПУП-ПП на трасе на кабелна линия... " с. Брест пълният текст      публикувано на 11.12.2020

Решение  № ПН 22 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на ферма за отглеждане на 150-200 бр. дребни преживни животни... " гр. Павликени пълният текст      публикувано на 29.10.2020

Решение  № ПН 21 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Закупуване на земеделска техника... " гр. Павликени пълният текст      публикувано на 29.10.2020

Решение  № ПН 20 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на ограда за ограждане на животни" с. Бресте пълният текст      публикувано на 22.10.2020

Решение  № ПН 19 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Преместване на производството на течни препарати " с. Дебнево пълният текст      публикувано на 16.10.2020

Решение  № ПН 18 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Реконструкция на съществуваща сграда..." з-д Рубин пълният текст      публикувано на 16.10.2020

Решение  № ПН 17 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Отглеждане, развъждане и угояване на риба в язовир Долна Митрополия" пълният текст      публикувано на 25.06.2020

Решение  № ПН 16 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Създаване на минимандра" с. Любеново пълният текст      публикувано на 17.06.2020

Решение  № ПН 15 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Рекултивация на нарушен терен..." с. Умаревци пълният текст      публикувано на 07.10.2020

Решение  № ПН 14 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Строителство на пункт за ГТП" гр. Троян пълният текст      публикувано на 16.09.2020

Решение  № ПН 13 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла" гр. Троян пълният текст      публикувано на 31.08.2020

Решение  № ПН 12 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на складово стопанство за етанол " гр. Троян пълният текст      публикувано на 27.08.2020

Решение  № ПН 11 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на тир-паркинг" с. Български извор пълният текст      публикувано на 21.08.2020

Решение  № ПН 10 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на заместваща мощност" гр. Плевен пълният текст      публикувано на 23.06.2020

Решение  № ПН 9 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Основен ремонт и модернизация на сгради за отглеждане на ЕПЖ" гр. Априлци пълният текст      публикувано на 19.06.2020

Решение  № ПН 8 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране..." гр. Червен бряг пълният текст      публикувано на 24.04.2020

Решение  № ПН 7 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Бензиностанция и газостанция..." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 08.04.2020

Решение  № ПН 6 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Бензиностанция и газостанция..." гр. Луковит пълният текст      публикувано на 08.04.2020

Решение  № ПН 5 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на предприятие за инсинериране..." гр. Угърчин пълният текст      публикувано на 27.03.2020

Решение  № ПН 4 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Закриване и рекултивация на депо... гр. Никопол пълният текст      публикувано на 27.03.2020

Решение  № ПН 3 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на пътна връзка... гр. Плевен пълният текст      публикувано на 17.03.2020

Решение  № ПН 2 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на инсталация за производство и преработка на пластмаси... гр. Червен бряг пълният текст      публикувано на 30.01.2020

Решение  № ПН 1 П/ 2020 за прекратяване на процедура за ИП "Изграждане на инсталация за производство на компост... гр. Червен бряг пълният текст      публикувано на 30.01.2020

 

 

 

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия