За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност: Обществен достъп до информация по чл.6 ал.9 т.1 от Наредбата за ОВОС

2020 г.

ИП "Възстановяване на пропускателната способност ... р. Градежница" възложител - Община Тетевен пълният текст    публикувано на 16.10.2020  

П "Изграждане на площадка... неметални отпадъци" възложител - "Феникс Витоша" ЕООД пълният текст    публикувано на 18.09.2020  

ИП "Закупуване на обурудване за производство на мляко" възложител - "Камелия-Васил Гетов1" ЕООД пълният текст    публикувано на 04.09.2020  

ИП за "Компостиране на органични отпадъчни материали..." възложител - "Трейдинг продукшън"ЕООД пълният текст    публикувано на 03.09.2020

ИП за "Крайпътен комплекс със заведение..." възложител - Ц. Ц. И. пълният текст    публикувано на 19.08.2020    

ИП "Допълване на дейности на съществуваща площадка..." възложител - "Майкромет" ООД пълният текст    публикувано на 14.08.2020  

ИП "Изграждане на животновъден обект....... с. Ракита" възложител - Р.Т. пълният текст    публикувано на 14.08.2020        

ИП "Производство на риба и зарибителен материял на територията на яз. Света, гр. Угърчин "възложител - "РС Слънце" ЕООД пълният текст публикувано на 12.08.2020  

ИП "Разширяване на гробищен парк ... Чаира"възложител - Община Плевен пълният текст публикувано на 12.08.2020  

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда... с. Ъглен "възложител - Й.М. пълният текст публикувано на 10.08.2020

ИП за "Изграждане на открито спортно стрелбище ..." възложител - "ЛРД Кнежа 2000" пълният текст    публикувано на 30.07.2020     

ИП за "Възстановяване на изоставена овцеферма ......." възложител - С. С. пълният текст    публикувано на 30.07.2020       

ИП за "Интензивно рибозавъждане в съществуващи рибарници ......" възложител - "Люляците 2020"ЕООД пълният текст    публикувано на 10.07.2020 

ИП "Инсталация за производство на компост..." възложител - "Интер Еко" ЕООД. пълният текст публикувано на 17.06.2020  

ИП "Строителство на спортно-полева площадка "възложител - "Софарма" АД пълният текст публикувано на 17.06.2020  

ИП "Строителство на селскостопанска сграда..с. Борима." възложител - Ц.П. пълният текст публикувано на 17.06.2020  

ИП "Монтиране на ново съоръжение за преработка на мляко"възложител - Т. В. пълният текст публикувано на 08.06.2020  

ИП "Строителство на пункт за годишни прегледи..."възложител - Й.М. пълният текст    публикувано на 21.05.2020 

Информация за ИП за "Производство на риба и зарибителен материял на територията на яз. Света, гр. Угърчин "възложител - "РС Слънце" ЕООД пълният текст    публикувано на 20.05.2020              

ИП "Основен ремонт и реконструкция на общински път..."възложител - Община Плевен пълният текст    публикувано на 30.04.2020 

ИП "Напояване чрез дъждуване ..."възложител - "Агро Бел 2001" ЕООД пълният текст    публикувано на 27.04.2020 

ИП "Създаване на мини мандра чрез ремонт на съществуваща сграда..."възложител - "Сакаджи и ко" ЕООД пълният текст    публикувано на 24.04.2020       

ИП "Разширение на кариера за добив на огнеупорни глини..."възложител - "Огнеупорни глини" АД пълният текст    публикувано на 10.04.2020 

ИП "Дърводелска работилница..."възложител - Д. С. пълният текст    публикувано на 09.04.2020  

ИП "Пречиствателна станция за отпадъчни води на бензиностанция ..."възложител - "Ромпетрол Бългерия" ЕАД пълният текст    публикувано на 03.04.2020 

ИП "Изграждане на линия за производство но сурово слънчогледово масло..."възложител - "Топлофикация Плевен" ЕАД пълният текст    публикувано на 30.03.2020  

ИП "Създаване и отглеждане на трайни насаждения ..."възложител - "Венец.Т"ООД пълният текст    публикувано на 27.03.2020 

ИП "Разширение на дейността на дружеството..."възложител - "Калинел" ЕООД пълният текст    публикувано на 20.03.2020 

ИП "Реконструкция и изиместване на въздушна мрежа..."възложител - "ЧЕЗ Разпределение Балгария"АД пълният текст    публикувано на 16.03.2020    

ИП "Разширяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС..."възложител - "Гранде Ауто" ЕООД пълният текст    публикувано на 11.03.2020    

ИП "Реконструкция на съществуваща бензиностанция ..."възложител - "Прима ленд пропърти"ЕООД пълният текст    публикувано на 11.03.2020  

ИП "Промяна предназначението на земеделска земя...с. Александрово"възложител - Община Ловеч пълният текст    публикувано на 06.03.2020    

ИП "Строителство на пункт за годишни прегледи..."възложител - Й.М. пълният текст    публикувано на 05.03.2020 

ИП "Създаване и отглеждане на трайни насаждения ..."възложител - "Венец.Т"ООД пълният текст    публикувано на 27.02.2020 

ИП "Разпределителен газопровод .... -възложител: "Газинженеринг"ООД... гр. Д. Дъбник... пълният текст       публикувано на 24.01.2020 

ИП "Газово стопанство за детска ясла..."възложител - Община Троян пълният текст    публикувано на 20.01.2020 

Информация за ИП за "Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла ..."възложител - "Кей Маркс" ЕООД пълният текст    публикувано на 18.02.2020          

Информация за ИП за "Изграждане на рибен проход на водохващане ..."възложител - "ПРО АРМ" ЕООД пълният текст    публикувано на 16.01.2020   

 

2019 г.

ИП "Изграждане на пропан-бутан газово стопанство ...." - възложител: "Клеърс"ЕООД... пълният текст       публикувано на 30.12.2019 

ИП "Изграждане на селскостопанска сграда ...." - възложител С.П....пълният текст     публикувано на 29.11.2019

ИП "ПУП-ПЗ... с. Петокладенци" - възложител Община Белене...пълният текст     публикувано на 26.11.2019

ИП "Монтаж на модулна надземна станция" - възложител "Петрол Балгария" АД...пълният текст     публикувано на 26.11.2019

ИП "Изграждане на обществен паркинг..."възложител - "Радун" ООД пълният текст    публикувано на 18.12.2019

ИП "Изграждане на рибарник... с. Балканец" - възложител П.Н...пълният текст     публикувано на 14.11.2019

ИП "ПУП-ПРЗ ... с. Български извор" - възложител "Елайза" ЕООД...пълният текст     публикувано на 31.10.2019

ИП "ПУП-ПЗ... с. Петокладенци" - възложител Община Белене...пълният текст     публикувано на 23.10.2019

"Угояване на риба в яз. Д. Митрополия" - възложител "Риб митрополитен" ЕООД... пълният текст       публикувано на 20.09.2019

ИП "Рекултивация на нарушен терен..." - възложител "ВиК" АД гр. Ловеч"...пълният текст     публикувано на 29.07.2019

 

2018 г.

Информация за ИП за "Реконструкция на инсталация за подаване на инженерно гориво ..."възложител - "Златна Панега Цимент" АД пълният текст    публикувано на 02.08.2018

Информация за ИП за "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо ..." възложител - Община Плевен пълният текст    публикувано на 18.07.2018

Информация за ИП за "Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на производствени неопасни отпадъци ..." възложител   "Еф Си Си България" ЕООД пълният текст    публикувано на 21.06.2018

Информация за ИП за "Рекултивация на общинско сметище ..." възложител  Община Пордим пълният текст    публикувано на 20.06.2018

Информация за ИП за "Изграждане на комплекс за биатлон, ..." възложител  Спарте клуб "Аякс" Троян пълният текст    публикувано на 20.06.2018

Информация за ИП за "Строителство на ведомствена модулна станция за дизелово гориво ..." възложител "Агро Сантино" ООД пълният текст    публикувано на 11.06.2018

Информация за ИП за "Канализация на гр. Угърчин ..." възложител Община Угърчин пълният текст    публикувано на 08.06.2018

Информация за ИП за "Промяна предназначението на обект от зайцеферма на птицеферма ..." възложител "Амон - Ра" ООД пълният текст    публикувано на 05.06.2018

Информация за ИП за "Увеличаване на проектния капацитет на Клетки ..." възложител Община Троян пълният текст    публикувано на 15.05.2018

 


 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*