За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Управление на химичните вещества - Обяви за обществен дастъп до доклади за политика за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал и издадени решения:

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 105, ал. 1, т.5 и чл. 106, ал.1 от ЗООС на доклади за политика за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал

 

Дата
Обява
документи
01.09.2023 „РАФИНЕРИЯ ПЛАМА“ АД, гр. Пловдив 

ДППГА

Нетехническо резюме

20.06.2022 Феникс ойл трейд ЕООД гр. Русе

ДППГА

Нетехническо резюме

09.05.2023 „МАРИЦА ОЛИО“ АД, площадка с. Ясен

ДППГА

Нетехническо резюме

 

Проект на Решения по чл.106, ал.4 от Закона за опазване на околната среда за потвърждение на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии

дата

обява

Проект на решение

Период на обществен достъп

13.07.2023

Обява за обществен достъп до проект на решение по чл.106, ал.4 - Предприятие за производство на растителни масла за технически и хранителни цели“, с. Ясен с оператор: „МАРИЦА ОЛИО“ АД, гр. Пазарджик

Проект на решение

От.13.07.2023 до 27.07.2023

Обяви за издадени решения за потвърждаване на доклади за политика за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал

 

Дата
Предприятие/съоръжение
Решение
11.07.2022 Феникс ойл трейд ЕООД гр. Русе
31.07.2023 Предприятие за производство на растителни масла за технически и хранителни цели с. Ясен на оператор "Марица олио" АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия