За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Управление на химичните вещества - Решения по чл.106, ал.4 от Закона за опазване на околната среда за потвърждение на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии:

Оператор: ФЕНИКС ОЙЛ ТРЕЙД” ЕООД, гр. Русе, бул.,,Липник“ №123, Бизнес парк Русе, Офис сграда Б, ет.1
 Предприятие с нисък рисков потенциал: Резервоарен парк за съхранение на петролни продукти (котелно гориво), гр. Плевен
Адрес/местонахождение: ПИ № 73674.204.13, в землището на с.Търнене, община Плевен, област Плевен, на територията на „Рафинерия Плама“ АД

№ на Решение на директора на РИОСВ Плевен:
ПГА-ПЛ-08-01/2022 г.

Дата на Решение на директора на РИОСВ Плевен:
08.07.2022 г.

Решение на директора на РИОСВ

Дата на влизане в сила на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС:
25.07.2022 г.

Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
Не е обжалвано

 

 

Оператор:МАРИЦА ОЛИО“ АД, гр. Пазарджик , 4400, ул.,,Христо Касапвелев“ № 3
 Предприятие с нисък рисков потенциал: „Предприятие за производство на растителни масла за технически и хранителни цели“
Адрес/местонахождение: 5850 с. Ясен, община Плевен, поземлен имот  с идентификатор: 87597.403.196  по КК и КР на с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен

№ на Решение на директора на РИОСВ Плевен:
ДППГА-01(А1)-П-ПН(1)/2023 г.

Дата на Решение на директора на РИОСВ Плевен:
28.07.2023 г.

Решение на директора на РИОСВ
(прикачен файл)

Дата на влизане в сила на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС:
15.08.2023 г.

Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
Не е обжалвано

 Решение на директора на РИОСВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия