За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета на РИОСВ Плевен- агрегирани показатели_2024 г

януари

февруари

март

април

май

юни

 

Месечни отчети за касово изпълнение на сметките за чужди средства на РИОСВ Плевен- агрегирани показатели_2024 г

януари

февруари

март

април

май

юни

 

Месечени отчети за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ на РИОСВ Плевен- агрегирани показатели_2024 г

април

май

юни

 

Месечени отчети за касово изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз-ДМП на РИОСВ Плевен- агрегирани показатели_2024 г

април

май

юни

 

Тримисечни отчети на разходите по области и програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия