За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Документи, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ

2021 г.                              2020             2019          2018         2017         2016         2015        2014        

Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони и решения по чл. 2 ал.5 от Наредбата за ОС:

Решение ПН 134ОС-2021 за ИП "Строителство на 1 бр. жилищна сграда.... с. Голяма Желязна публикувано на 17.09.2021
Решение ПН 120ОС-2021 за ИП Изграждане на сграда на допълващо застрояване.... гр. Тетевен публикувано на 04.08.2021
Решение ПН 101ОС-2021 за ИП Строителство на вилна сграда.... с. Голяма Желязна публикувано на 08.07.2021
Решение ПН 84ОС-2021 за ИП "Изграждане на спортна площадка.... с. Чифлик публикувано на 16.06.2021
Решение ПН 67ОС-2021 за ПУП-ПРЗ.... с. Рибарица публикувано на 26.05.2021
Решение ПН 38ОС-2021 за ИП Строителство на спортна площадка.... с. Голяма Желязна  публикувано на 31.03.2021
Решение ПН 37ОС-2021 за ИП Създаване на овощна градина.... с. Врабево  публикувано на 25.03.2021

Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС:

Решение ПН 115ОС-2021 за ИП Създаване на нива .... гр. Никопо публикувано на 30.07.2021
Решение ПН 110ОС-2021 за ИП Създаване на овощна градина.... с. Гложене публикувано на 21.07.2021
Решение ПН 89ОС-2021 за ИП "Създаване на нива" - гр. Никопол публикувано на 23.06.2021
Решение ПН 86ОС-2021 за ИП "Изграждане на фотоволтаична инсталация.... с. Долна Митрополия публикувано на 16.06.2021
Решение ПН 57ОС-2021 за ИП Външно електрозахранване.... с. Ясен публикувано на 05.05.2021
Решение ПН 55ОС-2021 за Горскостопанска програма....гр,.Луковит  публикувано на 26.04.2021
Решение ПН 51ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Дойренци  публикувано на 19.04.2021

Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения:

Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони:

Решение ПН 133ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 16.09.2021
Решение ПН 132ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 13.09.2021
Решение ПН 131ОС-2021 за План-извлечение за гори...... ДГС Тетевен публикувано на 10.09.2021
Решение ПН 130ОС-2021 за План-извлечение за сеч...... ДГС Борима публикувано на 31.08.2021
Решение ПН 129ОС-2021 за План-извлечение за сеч...... ДГС Ловеч публикувано на 26.08.2021
Решение ПН 128ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 26.08.2021
Решение ПН 127ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 26.08.2021
Решение ПН 126ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 20.08.2021
Решение ПН 125ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 18.08.2021
Решение ПН 124ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Скандало публикувано на 18.08.2021
Решение ПН 123ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 10.08.2021
Решение ПН 122ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 04.08.2021
Решение ПН 121ОС-2021 за План-извлечение ...... ДГС Лесидрен публикувано на 04.08.2021
Решение ПН 119ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 02.08.2021
Решение ПН 118ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 02.08.2021
Решение ПН 117ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 02.08.2021
Решение ПН 116ОС-2021 за ИП Създаване на овощна градина.... с. Лесидрен публикувано на 21.07.2021
Решение ПН 114ОС-2021 за ИП "Изграждане на селскостопанска постройка.... гр. Луковит" публикувано на 30.07.2021
Решение ПН 113ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Дойренци публикувано на 23.07.2021
Решение ПН 112ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Калейца публикувано на 23.07.2021
Решение ПН 111ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Чифлик публикувано на 23.07.2021
Решение ПН 109ОС-2021 за План-извлечение ...... ДГС Троян публикувано на 21.07.2021
Решение ПН 108ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 20.07.2021
Решение ПН 107ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Абланица публикувано на 16.07.2021
Решение ПН 106ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Чавдарци публикувано на 15.07.2021
Решение ПН 105ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 14.07.2021
Решение ПН 104ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 12.07.2021
Решение ПН 103ОС-2021 за План-извлечение ...... ДГС Етрополе публикувано на 08.07.2021
Решение ПН 102ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 08.07.2021
Решение ПН 100ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 08.07.2021
Решение ПН 99ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 07.07.2021
Решение ПН 98ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 06.07.2021
Решение ПН 97ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Балканец публикувано на 06.07.2021
Решение ПН 96ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 02.07.2021
Решение ПН 95ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Чавдарци публикувано на 28.06.2021
Решение ПН 94ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Чавдарци публикувано на 28.06.2021
Решение ПН 93ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 28.06.2021
Решение ПН 92ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 24.06.2021
Решение ПН 91ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 24.06.2021
Решение ПН 90ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 24.06.2021
Решение ПН 88ОС-2021 за План-извлечение.... ДГС Тетевен публикувано на 18.06.2021
Решение ПН 87ОС-2021 за План-извлечение.... ДГС Черни Осъм публикувано на 18.06.2021
Решение ПН 85ОС-2021 за План-извлечение.... ДГС Ловеч публикувано на 16.06.2021
Решение ПН 83ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 82ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 81ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Шипково публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 80ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Чифлик публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 79ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 78ОС-2021 за План-извлечение.... ДГС Лесидрен публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 77ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Николаево публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 76ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 75ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Гостиня публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 74ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 73ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 14.06.2021
Решение ПН 72ОС-2021 за ИП Създаване на нива.... с. Бежаново публикувано на 09.06.2021
Решение ПН 71ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Калейца публикувано на 07.06.2021
Решение ПН 70ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 01.06.2021
Решение ПН 69ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Реселец
 публикувано на 31.05.2021
Решение ПН 68ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица
 публикувано на 26.05.2021
Решение ПН 65ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 21.05.2021
Решение ПН 64ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 21.05.2021
Решение ПН 63ОС-2021 за План-извлечение за сечи.... ДГС Тетевен публикувано на 25.05.2021
Решение ПН 62ОС-2021 за План-извлечение за сечи.... ДГС Лесидрен публикувано на 25.05.2021
Решение ПН 61ОС-2021 за План-извлечение за сечи.... ДГС Рибарица публикувано на 25.05.2021
Решение ПН 60ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Шипково публикувано на 21.05.2021
Решение ПН 59ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Чавдарци публикувано на 14.05.2021
Решение ПН 58ОС-2021 за План-извлечение за сечи.... ДГС Лесидрен публикувано на 11.05.2021
Решение ПН 56ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 29.04.2021
Решение ПН 54ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Васильово  публикувано на 26.04.2021
Решение ПН 53ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица  публикувано на 21.04.2021
Решение ПН 52ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Николаево  публикувано на 19.04.2021
Решение ПН 50ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 09.04.2021
Решение ПН 49ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима
 публикувано на 09.04.2021
Решение ПН 48ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Дойренци  публикувано на 09.04.2021
Решение ПН 47ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Врабево
 публикувано на 08.04.2021
Решение ПН 46ОС-2021 за Горскостопанска програма .... с. Лешница публикувано на 08.04.2021
Решение ПН 45ОС-2021 за Горскостопанска програма....с. Ломец
 публикувано на 08.04.2021
Решение ПН 44ОС-2021 за План-извлечение.... ДГС Черни Осъм
 публикувано на 08.04.2021
Решение ПН 43ОС-2021 за План-извлечение.... ДГС Етрополе
 публикувано на 06.04.2021
Решение ПН 42ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Брестово  публикувано на 06.04.2021
Решение ПН 41ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 06.04.2021
Решение ПН 40ОС-2021 за ИП Изграждане на мост.... с. Дивчовото  публикувано на 06.04.2021
Решение ПН 39ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Врабево  публикувано на 06.04.2021
Решение ПН 36ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен  публикувано на 25.03.2021
Решение ПН 35ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 19.03.2021
Решение ПН 34ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Бъркач  публикувано на 10.03.2021
Решение ПН 33ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Калейца  публикувано на 10.03.2021
Решение ПН 32ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци  публикувано на 10.03.2021
Решение ПН 31ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 08.03.2021
Решение ПН 30ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит
 публикувано на 08.03.2021
Решение ПН 29-ОС-2021 за ПУП-ПРЗ ... с. Градежница  публикувано на 05.03.2021
Решение ПН 28-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен  публикувано на 02.03.2021
Решение ПН 27-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна
 публикувано на 26.02.2021
Решение ПН 26-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Борима  публикувано на 26.02.2021
Решение ПН 25-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ломец  публикувано на 26.02.2021
Решение ПН 24-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Дълбок дол  публикувано на 26.02.2021
Решение ПН 23-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 26.02.2021
Решение ПН 22-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 26.02.2021
Решение ПН 21-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Дълбок дол  публикувано на 23.02.2021
Решение ПН 20-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит  публикувано на 23.02.2021
Решение ПН 19-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Калеица  публикувано на 16.02.2021
Решение ПН 18-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово  публикувано на 09.02.2021
Решение ПН 17-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Старо село  публикувано на 04.02.2021
Решение ПН 16-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ломец  публикувано на 04.02.2021
Решение ПН 15-ОС-2021 за План-извлечение за сечи.... ДГС Плевен  публикувано на 02.02.2021
Решение ПН 14-ОС-2021 за План-извлечение за сечи.... ДГС Плевен  публикувано на 27.01.2021
Решение ПН 13-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Карлуково  публикувано на 27.01.2021
Решение ПН 12-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Беленци  публикувано на 27.01.2021
Решение ПН 11-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 26.01.2021
Решение ПН 10-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 25.01.2021
Решение ПН 9-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 25.01.2021
Решение ПН 8-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж  публикувано на 20.01.2021
Решение ПН 7-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Ралево  публикувано на 20.01.2021
Решение ПН 6-ОС-2021 за ПУП-ПРЗ.... гр. Искър  публикувано на 20.01.2021
Решение ПН 5-ОС-2021 за План-извлечение за сечи.... ДЛС Русалка  публикувано на 12.01.2021
Решение ПН 4-ОС-2021 за изменение на Горскостопански план.... ДГС Плевен  публикувано на 12.01.2021
Решение ПН 3-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Голям Извор  публикувано на 12.01.2021
Решение ПН 2-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Гложене  публикувано на 8.01.2021
Решение ПН 1-ОС-2021 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм  публикувано на 8.01.2021

 


Решения, издадени по АПК и решения за прекратяване:


Решение ПН 1-2021 за ИП "Изграждане на хидравличен праг.... с. Брестница  публикувано на 12.02.2021

 

Решения 2020 г. 

Решения 2019 г.   

Решения 2018 г.   

Решения 2017 г. 

Решения 2016 г.   

Решения 2015 г.   

Решения 2014 г.

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия