За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Заповеди за обявяване

Заповеди за обявяване на защитени зони за птиците:

Заповед за обявяване на ЗЗ "Деветашко плато"
Заповед за поправка на заповедта за обявяване

Заповед за обявяване на ЗЗ "Карлуковски карст"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Студенец"
Заповед за изменение заповедта за обявяване
Заповед за изменение и допълнение заповедтта за обявяване

Заповед за обявяване на ЗЗ "Комплекс Беленски острови"
Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване - специфични цели

Заповед за обявяване на ЗЗ "Микре"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Никополско плато"
Заповед за изменение заповедта за обявяване
Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване - специфични цели

Заповед за обявяване на ЗЗ "Остров Лакът"
Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване - специфични цели

Заповед за обявяване на ЗЗ "Свищовско-Беленска низина"
Заповед за изменение заповедта за обявяване
Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване - специфични цели

Заповед за обявяване на ЗЗ "Велчево"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Обнова"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Горни Дъбник - Телиш"

Заповед за обяваване на ЗЗ "Централен Балкан"
Заповед за изменение и допълнение заповедтта за обявяване

Заповед за обявяване на ЗЗ "Априлци"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Васильовска планина"

Заповед за обявяване на ЗЗ "Централен Балкан - буфер"

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия