За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 -- Заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна:

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000494 „Централен Балкан“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000618 „Видима“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000240 „Студенец“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000335 „Карабоаз“
Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване - специфични цели

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000269 "Пещера Лястовицата"

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000591 "Седларката"

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000616 "Микре"

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000266 "Пещера Мандрата"

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000627 „Конунски дол“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0001036 „Български извор“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000247 „Никополско плато“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000181 „Река Вит“
Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване - специфични цели

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000239 „Обнова-Караман дол“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0001014 „Карлуково“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000615 „Деветашко плато“

Заповед за обявяване на защитена зона BG0000396 „Персина“
Заповед за изменение и допълнение на заповедта за обявяване - специфични цели

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия