За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Защитени зони за птиците

BG0002111
Велчево
BG0002109
Васильовска планина
BG0000494
Централен Балкан
BG0002083
Свищовско-беленска низина
BG0000240
Студенец
BG0002091
Остров Лакът
BG0002096
Обнова
BG0002074
Никополско плато
BG0002088
Микре
BG0000332
Карлуковски карст
BG0002095
Горни Дъбник - Телиш
BG0002102
Деветашко плато
BG0002017
Беленски острови
BG0002110
Априлци
BG0002128
Централен Балкан Буфер
заповед за обявяване
         

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия