За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Управление на отпадъците - Натрупани и разходвани отчисления за депа по ЗУО:                  

 

Регистър на издадените решения за освобождаване на средства

Kоличества депонирани отпадъци на депата на територията на РИОСВ Плевен и заплатени,
натрупани и разходвани отчисления за депониране, съгласно чл. 60 и чл. 64 от ЗУО по общини за: 

 2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  

Разходвани отчисления общински депа 2015-2017 г.

Издадени решения за освобождаване на средства:

2021

Община Левски, Община Пордим, Община Троян, Община Плевен,

2020

Община Свищов,

Община Д. Митрополия /поправка/, Община Луковит, Община Плевен, Община Тетевен,

Община Никопол, Община Долни Дъбник, Община Априлци, Община Пордим, Община Гулянци,

Община Гулянци, Община Белене, Община Долни Дъбник, Община Тетевен, Община Троян,

Община Троян, Община Свищов, Община Гулянци, Община Троян, Община Луковит, Община Плевен,

2019

Община Луковит, Община Павликени, Община Троян,

2018

Община Никопол, Община Плевен, Община Левски, Община Луковит, Община Троян,

2017

Община Долна Митрополия, Община Искър, Община Пордим, Община Искър, Община Искър,

Община Долна Митрополия, Община Плевен,   Община Долни Дъбник,

Община Плевен,   Община Плевен,   Община Долни Дъбник,   Община Гулянци,

2016

Община Гулянци, Община Белене, Община Левски, Община Никопол,

Община Плевен, Община Тетевен,

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия