За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Натура 2000 - Документи, свързани с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ

2023 г.               2024      2022      2021       2020      2019      2018      2017      2016    2015      2014        

Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони и решения по чл. 2 ал.5 от Наредбата за ОС:

Решение ПН 236 ОС-2023 за ИП "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда.. с.Къртожабене публикувано на 27.10.2023
Решение ПН 232 ОС-2023 за ИП "Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка...." с. Лесидрен  публикувано на 20.10.2023
Решение ПН 227 ОС-2023 за ИП "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда...." с. Къртожабене  публикувано на 16.10.2023 поправка
Решение ПН 217 ОС-2023 за ИП "Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка...." с. Лесидрен публикувано на 29.09.2023
Решение ПН 213 ОС-2023 за ИП "Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка...." с. Балканец публикувано на 15.09.2023
Решение ПН 206 ОС-2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ...." гр. Белене публикувано на 08.09.2023
Решение ПН 198 ОС-2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ...." гр. Белене публикувано на 28.08.2023
Решение ПН 182 ОС-2023 за ИП "Изграждане на еднофамилна едноетажна вилна сграда...." с. Лесидрен публикувано на 10.08.2023
Решение ПН 117 ОС-2023 за ИП "Допълнително водоснабдяване...." с. Горталово публикувано на 29.05.2023
Решение ПН 77 ОС-2023 за ИП "Създаване на вила...." с.Бежаново публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 58 ОС-2023 за ИП "Вила за сезонно пребиваване...." с.Рибарица публикувано на 09.03.2023
Решение ПН 29 ОС-2023 за ИП "Изграждане на фотоволтаичен парк...." с.Брестовец публикувано на 01.02.2023

Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС и чл.10:

Решение ПН 268 ОС-2023 за ИП Реконструкция на водоснабдителни системи...  публикувано на 11.12.2023
Решение ПН 267 ОС-2023 за ИП Разширяване на пчелно стопанство... гр. Плевен...  публикувано на 11.12.2023
Решение ПН 257 ОС-2023 за ИП Построяване на 1 бр. жилищна сграда.... с. Балканец...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 256 ОС-2023 за ИП Изграждане на съоръжения за отглеждане на кучета.... гр. Белене...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 255 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... гр. Никопол...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 254 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... гр. Никопол...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 253 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Върбица...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 252 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Върбица...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 251 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Върбица...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 250 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Върбица...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 249 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Върбица...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 248 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Върбица...  публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 233 ОС-2023 за ИП Създаване на овощна градина .... с. Кирчево...  публикувано на 20.10.2023
Решение ПН 222 ОС-2023 за ИП Частично изменение на ОУП на общ. Тетевен....  публикувано на 05.10.2023
Решение ПН 218 ОС-2023 за ИП Изграждане на фотоволтаична инсталация.... гр. Белене публикувано на 29.09.2023
Решение ПН 204 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Дойренци публикувано на 01.09.2023
Решение ПН 203 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 01.09.2023
Решение ПН 202 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Лешница публикувано на 01.09.2023
Решение ПН 179 ОС-2023 за ИП "Изграждане на обект с обществено-обслужващ и складов характер .... гр. Луковит публикувано на 07.08.2023
Решение ПН 160 ОС-2023 за ПУП ПП .... гр. Плевен публикувано на 17.07.2023
Решение ПН 159 ОС-2023 за ИП "Зелен комплекнс".... гр. Плевен публикувано на 17.07.2023
Решение ПН 154 ОС-2023 за ИП "Създаване на овощна градина.." ...с. Български извор публикувано на 14.07.2023
Решение ПН 153 ОС-2023 за ИП "План за отглеждане на зеленчуци.." ...гр. Белене публикувано на 14.07.2023
Решение ПН 152 ОС-2023 за ИП "Изграждане на жилищна сграда.." ... с. Бели Осъм публикувано на 14.07.2023
Решение ПН 150 ОС-2023 за ИП "Почистване на общински имот-пасище от дървесна растителност.." ... с.Въбел публикувано на 10.07.2023
Решение ПН 149 ОС-2023 за ИП "Почистване на ливада от дървесна и храстова растителност" ... с.Малиново публикувано на 07.07.2023
Решение ПН 145 ОС-2023 за ИП "Създаване на нива" .... с. Девенци публикувано на 09.06.2023
Решение ПН 125 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Дебнево публикувано на 09.06.2023
Решение ПН 122ОС-2023 за ИП "Почистване на дървесна и храстова растителност..." с. Борима публикувано на 02.06.2023
Решение ПН 97ОС-2023 за ИП "Изграждане на двуетажно бунгало.." с. Голяма Желязна публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 65ОС-2023 за ИП "Почистване от дървесна и храстова растителност..." с. Буковлък публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 63ОС-2023 за ИП "Почистване от храсти и дървета.... " гр. Никопол публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 56 ОС-2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ.... " с. Бохот публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 55 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 54 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 53 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 51 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 21 ОС-2023 за ИП "Създаване на трайни насаждения...." гр. Априлци публикувано на 27.01.2023

Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения:

Решение ПН 127 ОС-2023 за ИП "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда .. " с. Къртожабене публикувано на 26.06.2023
Решение ПН 135 ОС-2023 за ИП "Изграждане на три броя еднофамилни къщи... " с. Рибарица публикувано на 26.06.2023
Решение ПН 128 ОС-2023 за ИП "Вила за сезонно пребиваване... " с. Рибарица публикувано на 15.06.2023
Решение ПН 94 ОС-2023 за ИП "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда... " с. Дивчовото публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 67 ОС-2023 за ИП "Изграждане на фотоволтаичен парк... " с. Брестовец публикувано на 21.01.2023
Решение ПН 64 ОС-2023 за ИП "Изграждане на две едноетажни сгради... " с. Рибарица публикувано на 13.01.2023
Решение ПН 11 ОС-2023 за ИП "Строителство на 1 бр. жилищна сграда.... " с. Голяма Желязна публикувано на 13.01.2023

Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони:

Решение ПН 282 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Балканец публикувано на 28.12.2023
Решение ПН 281 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 28.12.2023
Решение ПН 280 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 28.12.2023
Решение ПН 279 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 28.12.2023
Решение ПН 278 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Лесидрен публикувано на 18.12.2023
Решение ПН 277 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Чифлик публикувано на 15.12.2023
Решение ПН 276 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Лесидрен публикувано на 15.12.2023
Решение ПН 275 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 15.12.2023
Решение ПН 274 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Терзийско публикувано на 15.12.2023
Решение ПН 273 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ломец публикувано на 15.12.2023
Решение ПН 272 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 15.12.2023
Решение ПН 271 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 15.12.2023
Решение ПН 270 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Българене публикувано на 11.12.2023
Решение ПН 269 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 11.12.2023
Решение ПН 266 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 30.11.2023
Решение ПН 265 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 30.11.2023
Решение ПН 264 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Калейца публикувано на 30.11.2023
Решение ПН 263 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 30.11.2023
Решение ПН 262 ОС-2023 за ИП Създаване на нива.... с. Лозница публикувано на 29.11.2023
Решение ПН 261 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима
 публикувано на 23.11.2023
Решение ПН 260 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Брестово публикувано на 23.11.2023
Решение ПН 259 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Рибарица публикувано на 23.10.2023
Решение ПН 258 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Гумощник публикувано на 23.11.2023
Решение ПН 247 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 246 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Априлци публикувано на 20.11.2023
Решение ПН 245 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Черни Осъм публикувано на 17.10.2023
Решение ПН 244 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Априлци публикувано на 17.11.2023
Решение ПН 243 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 17.11.2023
Решение ПН 242 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 10.11.2023
Решение ПН 241 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Абланица публикувано на 03.11.2023
Решение ПН 240 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Тетевен публикувано на 03.11.2023
Решение ПН 239 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Тетевен публикувано на 03.11.2023
Решение ПН 238 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 03.11.2023
Решение ПН 237 ОС-2023 за Горскостопански план.... ДГС Тетевен публикувано на 03.11.2023
Решение ПН 236 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Орешак публикувано на 27.10.2023
Решение ПН 235 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Орешак публикувано на 27.10.2023
Решение ПН 234 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Вит публикувано на 27.10.2023
Решение ПН 231 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 20.10.2023
Решение ПН 230 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 20.10.2023
Решение ПН 229 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Дивчовото публикувано на 20.10.2023
Решение ПН 228 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Тетевен публикувано на 16.10.2023
Решение ПН 226 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 16.10.2023
Решение ПН 225 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голям Извор публикувано на 13.10.2023
Решение ПН 224 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Тетевен публикувано на 09.10.2023
Решение ПН 223 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Черни Осъм публикувано на 04.10.2023
Решение ПН 221 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 04.10.2023
Решение ПН 220 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Кърпачево публикувано на 04.10.2023
Решение ПН 219 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 29.09.2023
Решение ПН 216 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 28.09.2023
Решение ПН 215 ОС-2023 за ПУП - ПР.... с. Кирчево публикувано на 18.09.2023
Решение ПН 214 ОС-2023 за ПУП - ПР.... с. Кирчево публикувано на 18.09.2023
Решение ПН 212 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Орешак публикувано на 14.09.2023
Решение ПН 211 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 14.09.2023
Решение ПН 210 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Патрешко публикувано на 11.09.2023
Решение ПН 209 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 11.09.2023
Решение ПН 208 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 11.09.2023
Решение ПН 207 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 08.09.2023
Решение ПН 205 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 04.09.2023
Решение ПН 201 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 01.09.2023
Решение ПН 200 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Чавдарци публикувано на 01.09.2023
Решение ПН 199 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 01.09.2023
Решение ПН 197 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Николаево публикувано на 25.08.2023
Решение ПН 196 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 24.08.2023
Решение ПН 195 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Лесидрен публикувано на 24.08.2023
Решение ПН 194 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Тетевен публикувано на 24.08.2023
Решение ПН 193 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Тетевен публикувано на 24.08.2023
Решение ПН 192 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Гумощник публикувано на 18.08.2023
Решение ПН 191 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 18.08.2023
Решение ПН 190 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 18.08.2023
Решение ПН 189 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 18.08.2023
Решение ПН 188 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Дивчовото публикувано на 18.08.2023
Решение ПН 187 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Кулина вода публикувано на 18.08.2023
Решение ПН 186 ОС-2023 за ПУП-ПР.... с. Лесидрен публикувано на 18.08.2023
Решение ПН 185 ОС-2023 за ИП Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми .... Долни Дъбник публикувано на 11.08.2023
Решение ПН 184 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Кърпачево публикувано на 11.08.2023
Решение ПН 183 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Черни Осъм публикувано на 11.08.2023
Решение ПН 181 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Лесидрен публикувано на 10.08.2023
Решение ПН 180 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 04.08.2023
Решение ПН 178 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 04.08.2023
Решение ПН 177 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Брестово публикувано на 04.08.2023
Решение ПН 176 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 31.07.2023
Решение ПН 175 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 31.07.2023
Решение ПН 174 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Деветаки публикувано на 31.07.2023
Решение ПН 173 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Катунец публикувано на 28.07.2023
Решение ПН 172 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 28.07.2023
Решение ПН 171 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Лозица публикувано на 28.07.2023
Решение ПН 170 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Дойренци публикувано на 24.07.2023
Решение ПН 169 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Брестово публикувано на 24.07.2023
Решение ПН 168 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Малиново публикувано на 24.07.2023
Решение ПН 167 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 21.07.2023
Решение ПН 166 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Гостиня публикувано на 21.07.2023
Решение ПН 165 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Опанец публикувано на 21.07.2023
Решение ПН 164 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 21.07.2023
Решение ПН 163 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 21.07.2023
Решение ПН 162 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 21.07.2023
Решение ПН 161 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 17.07.2023
Решение ПН 158 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 14.07.2023
Решение ПН 157 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Дълбок дол публикувано на 14.07.2023
Решение ПН 156 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 14.07.2023
Решение ПН 155 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 14.07.2023
Решение ПН 151 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Тетевен публикувано на 10.07.2023
Решение ПН 148 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 07.07.2023
Решение ПН 147 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 30.06.2023
Решение ПН 146 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Кърпачево публикувано на 30.06.2023
Решение ПН 144 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Малиново публикувано на 29.06.2023
Решение ПН 143 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голям Извор публикувано на 29.06.2023
Решение ПН 142 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Вит публикувано на 29.06.2023
Решение ПН 141 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Тетевен публикувано на 29.06.2023
Решение ПН 140 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Врабево публикувано на 29.06.2023
Решение ПН 139 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Буковлък публикувано на 28.06.2023
Решение ПН 138 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 28.06.2023
Решение ПН 137 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Николаево публикувано на 28.06.2023
Решение ПН 136 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 28.06.2023
Решение ПН 134 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Карлуково публикувано на 23.06.2023
Решение ПН 133 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Малиново публикувано на 23.06.2023
Решение ПН 132 ОС-2023 за ИП "Оборудване на съществуващ кладенец.... с. Муселиево публикувано на 21.06.2023
Решение ПН 131 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Абланица публикувано на 19.06.2023
Решение ПН 130 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Николаево публикувано на 16.06.2023
Решение ПН 129 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Горско Сливово публикувано на 16.06.2023
Решение ПН 127 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Абланица публикувано на 16.06.2023
Решение ПН 126 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Луковит публикувано на 12.06.2023
Решение ПН 124 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Черни Осъм публикувано на 09.06.2023
Решение ПН 123 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Петърница публикувано на 08.06.2023
Решение ПН 121 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Реселец публикувано на 02.06.2023
Решение ПН 120 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 02.06.2023
Решение ПН 119 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 02.06.2023
Решение ПН 118 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 01.06.2023
Решение ПН 116 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Александрово публикувано на 25.05.2023
Решение ПН 115 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 25.05.2023
Решение ПН 114 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 25.05.2023
Решение ПН 113 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 25.05.2023
Решение ПН 112 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Тепава публикувано на 25.05.2023
Решение ПН 111 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Глогово публикувано на 25.05.2023
Решение ПН 110 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Терзийско публикувано на 19.05.2023
Решение ПН 109 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Велчево публикувано на 19.05.2023
Решение ПН 108 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 19.05.2023
Решение ПН 107 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 19.05.2023
Решение ПН 106 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 19.05.2023
Решение ПН 105 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Каленик публикувано на 19.05.2023
Решение ПН 104 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... гр. Априлци публикувано на 18.05.2023
Решение ПН 103 ОС-2023 за ИП Екстензивно отглеждане на овце....гр. Белене публикувано на 18.05.2023
Решение ПН 102 ОС-2023 за ИП Строителство на еднофамилна жилищна сграда....с. Горталово публикувано на 18.05.2023
Решение ПН 101 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Рибарица публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 100 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Малиново публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 99 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Ласкар публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 98 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Рибарица публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 96 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Голец публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 95 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Черни Осъм публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 93 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Буковлък публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 92 ОС-2023 за План-извлечение за сеч....ДГС Троян публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 91 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Априлци публикувано на 12.05.2023
Решение ПН 90 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Априлци публикувано на 09.05.2023
Решение ПН 89 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Априлци публикувано на 05.05.2023
Решение ПН 88 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Тетевен публикувано на 05.05.2023
Решение ПН 87 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Стефаново публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 86 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Балканец публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 85 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Чифлик публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 84 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Лесидрен публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 83 ОС-2023 за ИП "Провеждане на санитарна сеч"....с. Врабево публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 82 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Ралево публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 81 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Ралево публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 80 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Беглеж публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 79 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Беглеж публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 78 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Голям Извор публикувано на 28.04.2023
Решение ПН 76 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Голям Извор публикувано на 24.04.2023
Решение ПН 75 ОС-2023 за ИП "Провеждане на сенитарни сечи.......ДГС Лесидрен публикувано на 24.04.2023
Решение ПН 74 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 13.04.2023
Решение ПН 73 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Патрешко публикувано на 07.04.2023
Решение ПН 72 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Рибарица публикувано на 07.04.2023
Решение ПН 71 ОС-2023 за ИП Изграждане на ФЕЦ....с. Чифлик публикувано на 06.04.2023
Решение ПН 70 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Катунец публикувано на 31.03.2023
Решение ПН 68 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Калеица публикувано на 24.03.2023
Решение ПН 66 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Рибарица публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 62 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Старо село публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 61 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Горско Сливово публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 60 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Лесидрен публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 59 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Калейца публикувано на 17.03.2023
Решение ПН 57 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Брестово публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 52 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Врабево публикувано на 02.03.2023
Решение ПН 50 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Тетевен публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 49 ОС-2023 за ИП "Провеждане на санитарни сечи" ....ДГС Троян публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 48 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр. Тетевен публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 47 ОС-2023 за ИП "Създаване на овощна градина" ....с. Лозица публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 46 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 24.02.2023
Решение ПН 45 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Голям Извор публикувано на 23.02.2023
Решение ПН 44 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Йоглав публикувано на 17.02.2023
Решение ПН 43 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Черни Осъм публикувано на 13.02.2023
Решение ПН 42 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... ДГС Лесидрен публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 41 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 40 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Калейца публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 39 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 38 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 37 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Лесидрен публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 36 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Лесидрен публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 35 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 34 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 33 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Борима публикувано на 10.02.2023
Решение ПН 32 ОС-2023 за ИП ПУП ПР.... с. Драгана публикувано на 03.02.2023
Решение ПН 31 ОС-2023 за ИП "Създаване на нива" .... с. Новачене публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 30 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с,. Орешак публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 28 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр,. Троян публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 27 ОС-2023 за Горскостопанска програма....с. Стефаново публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 26 ОС-2023 за Горскостопанска програма....гр,. Троян публикувано на 02.02.2023
Решение ПН 25 ОС-2023 за План-извлечение за сеч.... с. Рибарица публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 24 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Лесидрен публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 23 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Черни Осъм публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 22 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 20 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голяма Желязна публикувано на 27.01.2023
Решение ПН 19 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 23.01.2023
Решение ПН 18 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 20.01.2023
Решение ПН 17 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 20.01.2023
Решение ПН 16 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Балабанско публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 15 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Старо село публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 14 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Ралево публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 13 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Борима публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 12 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Къшин публикувано на 19.01.2023
Решение ПН 10 ОС-2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ.... " гр. Белене публикувано на 13.01.2023
Решение ПН 9 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Терзийско публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 8 ОС-2023 за ИП "Провеждане на принудителна сеч".... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 7 ОС-2023 за ИП "Провеждане на санитарна сеч".... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 6 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Голям извор публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 5 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Беглеж публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 4 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Абланица публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 3 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 2 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Рибарица публикувано на 06.01.2023
Решение ПН 1 ОС-2023 за Горскостопанска програма.... с. Стефаново публикувано на 06.01.2023


 


Решения, издадени по АПК и решения за прекратяване:

Решение ПН 6-2023 за ИП "Създаване и разширение на трайно насаждение"....с. Белиш публикувано на 22.12.2023
Решение ПН 4-2023 за ИП "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда"....с. Рибарица публикувано на 26.10.2023
Решение ПН 3-2023 за Горскостопанска програма ....с. Белиш публикувано на 02.10.2023
Решение ПН 2-2023 за Горскостопанска програма ....с. Голяма Желязна публикувано на 02.10.2023
Решение ПН 1-2023 за Горскостопанска програма ....с. Деветаки публикувано на 17.03.2023

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия