За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2017 г.            2024        2023          2022          2021        2020          2019          2018          2016        2015       2014

Решение  № ПН 78 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на площадка... в "Златна Панега цимент" АД ... пълният текст    публикувано на 20.12.2017

Решение  № ПН 77 - ПР/ 2017 за ИП "Разширение и реконструкция на мандра..." с. Лесидрен... пълният текст    публикувано на 15.12.2017

Решение  № ПН 76 - ПР/ 2017 за ИП "Мачтов трафопост..." с. Голяма Желязна... пълният текст    публикувано на 12.12.2017

Решение  № ПН 75 - ПР/ 2017 за ИП "Обособяване на басеин за естествен водосбор..." с. Горно Павликене... пълният текст    публикувано на 07.12.2017

Решение  № ПН 74 - ПР/ 2017 за ИП "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец..." гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 01.12.2017

Решение  № ПН 73 - ПР/ 2017 за ИП "Реконструкция на съществуваща парокотелна централа..." гр. Троян... пълният текст    публикувано на 27.11.2017

Решение  № ПН 72 - ПР/ 2017 за ИП "Реконструкция на съществуваща газстанция..." гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 24.11.2017

Решение  № ПН 71 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на тръбен кладенец..." гр. Гулянци... пълният текст    публикувано на 24.11.2017

Решение  № ПН 70 - ПР/ 2017 за ИП "Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекопреработка..." с. Борима... пълният текст    публикувано на 20.11.2017

Решение  № ПН 69 - ПР/ 2017 за ИП "Създаване на трайни насаждения от боровинки..." гр. Априлци... пълният текст    публикувано на 31.10.2017

Решение  № ПН 68 - ПР/ 2017 за ИП "Капково напоявана..." с. Балканец... пълният текст    публикувано на 23.10.2017

Решение  № ПН 67 - ПР/ 2017 за ИП "Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура..." с. Калейца... пълният текст    публикувано на 19.10.2017

Решение  № ПН 66 - ПР/ 2017 за ИП "Специализиран малък обект за дестилиране..." с. Беглеж... пълният текст    публикувано на 16.10.2017

Решение  № ПН 65 - ПР/ 2017 за ИП "Разкриване на площадка за изкупуване ....ИУМПС..." гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 13.10.2017

Решение  № ПН 64 - ПР/ 2017 за ИП "Разширение на дейността на инсталациите... Златна Панега цимент"... пълният текст    публикувано на 28.09.2017

Решение  № ПН 63 - ПР/ 2017 за ИП "Създаване на рибовъдно стопанство..." с. Бежаново пълният текст    публикувано на 14.09.2017

Решение  № ПН 62 - ПР/ 2017 за ИП "Външно ел. захранване..." с. Гложене пълният текст    публикувано на 14.09.2017

Решение  № ПН 61 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на площадка за червен калифорнийски червей..." гр. Тръстеник пълният текст    публикувано на 07.09.2017 поправка

Решение  № ПН 60 - ПР/ 2017 за ИП "Преустройство и разширяване на цех за алуминиеви отливки..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 24.08.2017

Решение  № ПН 59 - ПР/ 2017 за ИП "Разширяване на дейностите с отпадъци..." гр. Левски пълният текст    публикувано на 18.08.2017

Решение  № ПН 58 - ПР/ 2017 за ИП "Поставяне на мобилна, трошачно-миялна..инсталация..." с. Девенци пълният текст    публикувано на 10.08.2017

Решение  № ПН 57 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на база за преработка....." с. Горни Дъбник пълният текст    публикувано на 10.08.2017

Решение  № ПН 56 - ПР/ 2017 за ИП "Цех за преработка на свинско месо....." с. Сопот пълният текст    публикувано на 10.08.2017

Решение  № ПН 55 - ПР/ 2017 за ИП "Външно ел. захранване....." с. Черни вит пълният текст    публикувано на 04.08.2017

Решение  № ПН 54 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на предприятие за преработка на етерично-маслени култури....." гр. Левски пълният текст    публикувано на 04.08.2017

Решение  № ПН 53 - ПР/ 2017 за ИП "Разширение на предприятие за производство на местни продукти....." гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 28.07.2017

Решение  № ПН 52 - ПР/ 2017 за ИП "Разширение дейността на съществуваща площадка....." с. Български извор пълният текст    публикувано на 28.07.2017

Решение  № ПН 51 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на селскостопанска сграда....." с. Българене пълният текст    публикувано на 14.07.2017

Решение  № ПН 50 - ПР/ 2017 за ИП "Актуализация на проект за изграждане на трета клетка....." гр. Троян пълният текст    публикувано на 13.07.2017

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на 4 броя тръбни кладенци....." с. Петревене пълният текст    публикувано на 13.07.2017

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2017 за ИП "Създаване на нови насаждения....." с. Карлуково пълният текст    публикувано на 13.07.2017

Решение  № ПН 47 - ПР/ 2017 за ИП "Засаждане на овощни градини...." с. Петревене пълният текст    публикувано на 10.07.2017

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на тръбен кладенец....." гр. Д. Дъбник пълният текст    публикувано на 10.07.2017

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2017 за ИП "Напояване на земеделска земя....." с. Варана пълният текст    публикувано на 10.07.2017

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2017 за ИП "Напояване чрез дъждуване....." с. Подем пълният текст    публикувано на 20.06.2017

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2017 за ИП "Създаване на насаждения от маслини....." гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 20.06.2017

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на нова пътна връзка....." гр. Троян пълният текст    публикувано на 15.06.2017

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на сграда за отглеждане на 60 броя крави" с. Комарево пълният текст    публикувано на 15.06.2017

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2017 за ИП "Преустройство на шестнадесететажна сграда....." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 29.05..2017

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2017 за ИП "Засаждане на овощна градина....." с. Дебнево пълният текст    публикувано на 25.05..2017

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2017 за ИП "Засаждане на лозово насаждение....." с. Тодоричене пълният текст    публикувано на 22.05..2017

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на нова сграда....." с. Петърница пълният текст    публикувано на 17.05..2017

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма....." с. Сопот пълният текст    публикувано на 17.05..2017

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2017 за ИП "Закриване и рекултивация на общинско депо....." гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 17.05..2017

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на рибовъдно стопанство....." с. Голец пълният текст    публикувано на 12.05..2017

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на един нов тръбен кладенец...." гр.Ябланица пълният текст    публикувано на 12.05..2017

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на сграда за отглеждане на свине....." с. Лесидрен пълният текст    публикувано на 12.05..2017

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение....." с. Дерманци пълният текст    публикувано на 28.04..2017

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на улица....." с. Крушуна пълният текст    публикувано на 28.04..2017

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на селскостопанска постройка....." с. Тодорово пълният текст    публикувано на 28.04..2017

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2017 за ИП "Отглеждане на риба....." гр. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 24.04..2017

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2017 за ИП "Животновъден комплекс ....." с. Глава пълният текст    публикувано на 13.04..2017

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на два животновъдни обекта....." с. Дерманци пълният текст    публикувано на 12.04..2017

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2017 за ИП "Добив на строителни материали ....." с. Голяма Желязна пълният текст    публикувано на 12.04..2017

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на ферма за биволи ....."...гр. Левски пълният текст    публикувано на 06.04..2017

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2017 за ИП "Риборазвъждане в язовир Крапец....."...с. Малиново пълният текст    публикувано на 31.03..2017

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на един тръбен кладенец....."...с. Брестница пълният текст    публикувано на 31.03..2017

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на автоморга....."...с. Буковлък пълният текст    публикувано на 27.03..2017

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на площадка....."...с. Буковлък пълният текст    публикувано на 27.03..2017

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на система за капково напояване....."...с. Дерманци пълният текст    публикувано на 27.03..2017

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2017 за ИП "Разширение на инсталациите ....."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 20.03..2017

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на система за капково напояване....."...с. Дерманци пълният текст    публикувано на 16.03..2017

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на кланица за пернати....."...гр. Гулянци пълният текст    публикувано на 16.03..2017

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на кравеферма....."...гр. Угърчин пълният текст    публикувано на 10.03..2017

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2017 за ИП "Обособяване на четири площадки....."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 28.02..2017

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на филиал за спешна медицинска помощ....."...гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 28.02..2017

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2017 за ИП "БИОЕЦ централа ....."...гр. Койнаре пълният текст    публикувано на 14.02..2017

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2017 за ИП "Закриване и рекултивация ....."...гр. Белене пълният текст    публикувано на 13.02..2017

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2017 за ИП "Обособяване на площадка ....."...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 13.02..2017

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2017 за ИП "Разкриване на плщадка за третиране ....."...гр. Луковит пълният текст    публикувано на 10.02..2017

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2017 за ИП "Селскостопанска сграда ....."...с. Батулци пълният текст    публикувано на 10.02..2017

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на селскостопанска сграда ....."...с. Велчево пълният текст    публикувано на 07.02..2017

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на двустенна модулна цистерна ....."...с. Горно Павликене пълният текст    публикувано на 03.02..2017

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2017 за ИП "Разширение на инсталациите на производствена площадка..."...с. Брестница пълният текст    публикувано на 27.01.2017

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2017 за ИП "Модулна бензиностанция ..."...гр. Левски пълният текст    публикувано на 27.01.2017

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2017 за ИП "Реконструкция на спортен център ..."...гр. Искър пълният текст    публикувано на 23.01.2017

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на хидромелиоративно съоръжение ..."...с. Петърница пълният текст    публикувано на 09.01.2017

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2017 за ИП "Изграждане на предприятие за прерабтка на етерично-маслени култури..."...гр. Левски пълният текст    публикувано на 09.01.2017

 

 

решения 2016 г,

решения 2015 г. 

решения 2014 г.

Издадени решения по ОВОС

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия