За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2021 г.                        2020            2019          2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на сгради и съоръжения за животновъдна дейност.... с. Деков... пълният текст    публикувано на 17.09.2021

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на предприятие за месодобив.... с. Калейца... пълният текст    публикувано на 17.09.2021

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2021 за ИП "Модернизация на линията за алтернативни горива.... с. Златна Панега... пълният текст    публикувано на 15.09.2021

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на газово стопанство.... гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 13.09.2021

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на многофункционална спортна зала.... гр. Троян... пълният текст    публикувано на 03.09.2021

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на капацитета на съществуващ животновъден обект.... с. Сопот... пълният текст    публикувано на 01.09.2021

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2021 за ИП "Преустройство на част от съществувяща сграда в кланичен пункт.... гр. Славяново... пълният текст    публикувано на 30.08.2021

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2021 за ИП "Разширяване дейността на съществуваща площадка.... гр. Ловеч... пълният текст    публикувано на 20.08.2021

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на ваканционно селище.... гр. Априлци... пълният текст    публикувано на 18.08.2021

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на съществуващ гробищен парк.... с. Черковица... пълният текст    публикувано на 12.08.2021

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на съществуващ гробищен парк.... гр. Червен бряг.. пълният текст    публикувано на 26.07.2021

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2021 за ИП "Модулна станция за дизелово гориво.... с. Каленик... пълният текст    публикувано на 22.07.2021

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2021 за ИП "Добив на подземни богатства.... с. Летница... пълният текст    публикувано на 19.07.2021

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на газово стопанство.... гр. Троян... пълният текст    публикувано на 16.07.2021

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на сондаж за напояване на овощна градина.. с. Микре... пълният текст    публикувано на 13.07.2021

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на кланичен пункт.. с. Абланица... пълният текст    публикувано на 01.07.2021

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на хотелски комплекс.. гр. Троян... пълният текст    публикувано на 10.06.2021

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2021 за ИП "Добив на подземни богатства.. с. Орляне... пълният текст    публикувано на 10.06.2021

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2021 за ИП "Съхраняване и разкомплектоване... гр. Тетевен.. пълният текст    публикувано на 04.06.2021

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2021 за ИП "Преустройство на складова база... гр. Плевен.. пълният текст    публикувано на 04.06.2021

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на предприятие за производство на продукти от животински продукти .. гр. Ловеч.. пълният текст    публикувано на 31.05.2021

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2021 за ИП "Рибовъдно стопанство... с. Каменец.. пълният текст    публикувано на 27.05.2021

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2021 за ИП "Производствена мощност "Кремове... гр. Троян.. пълният текст    публикувано на 21.05.2021

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на производствена сграда.. гр. Ловеч.. пълният текст    публикувано на 21.05.2021

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на нова улица в ж.к. "Дружба"... гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 21.05.2021

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2021 за ИП "Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране... гр. Ябланица"... пълният текст    публикувано на 29.04.2021

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма... с. Славщица"... пълният текст    публикувано на 21.04.2021

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2021 за ИП "Крайпътен търговско-обслужващ комплекс... гр. Ябларница"... пълният текст    публикувано на 21.04.2021

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2021 за ИП "Отглеждане на царевица в земеделски имоти с напояване от р. Искър... с. Глава"... пълният текст    публикувано на 16.04.2021

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2021 за ИП "Животновъдна ферма... с. Петокладенци"... пълният текст    публикувано на 16.04.2021

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2021 за ИП "Напояване на земеделски култури от язовир Дрен.."... пълният текст    публикувано на 13.04.2021

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2021 за ИП "Бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция .."...гр. Златна Панега пълният текст    публикувано на 09.04.2021

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2021 за ИП "Закриване и рекултивация на общинско депо .."...гр. Никопол пълният текст    публикувано на 29.03.2021

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на системи за разделно събиране.."...с. Гложене пълният текст    публикувано на 26.03.2021

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2021 за ИП "Реконструкция и изместване на въздушни електропроводи.."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 26.03.2021

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на съществуваща площадка .."...гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 22.03.2021

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2021 за ИП "Когенерационна система .."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 23.02.2021

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2021 за ИП "Обособяване на терен за мусюлмански гробищен парк.."...с. Александрово пълният текст    публикувано на 15.02.2021

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на път до ареологически обект.."...гр. Никопол пълният текст    публикувано на 12.02.2021

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2021 за ИП "Модулна бензиностанция.."...гр. Луковит пълният текст    публикувано на 8.02.2021

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на площадка с модулна преместваема бензиностанция..."...с. Микре пълният текст    публикувано на 8.02.2021

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2021 за ИП "Водовземане от р. Искър..."...с. Крушовене пълният текст    публикувано на 29.01.2021

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на площадка за събиране и третиране..."...гр. Левски пълният текст    публикувано на 15.01.2021

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2021 за ИП "Модулна бензиностанция..."...гр. Долна Митрополия пълният текст    публикувано на 14.01.2021

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2021 за ИП "Добив на блокове от варовик..."...с. Петревене пълният текст    публикувано на 14.01.2021

 

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия