За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2021        2024      2023          2022           2020          2019          2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 74 - ПР/ 2021 за ИП "Аварийно укрепване на подпорни стени.." с. Рибен пълният текст    публикувано на 31.12.2021

Решение  № ПН 73 - ПР/ 2021 за ИП "Съхраняване на нефтопродукти..." с. Търнене пълният текст    публикувано на 31.12.2021

Решение  № ПН 72 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на площадка за съхранение и третиране..." гр. Троян пълният текст    публикувано на 23.12.2021

Решение  № ПН 71 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на един брой вертикален резероар..." гр. Луковит пълният текст    публикувано на 17.12.2021

Решение  № ПН 70 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на три двуфамилни къщи..." с. Орешак пълният текст    публикувано на 16.12.2021

Решение  № ПН 69 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на малка пивоварна..." с. Кърпачево пълният текст    публикувано на 16.12.2021

Решение  № ПН 68 - ПР/ 2021 за ИП "Преустройство на гаражи в обект за производство на мляно месо..." с. Къртожабене пълният текст    публикувано на 10.12.2021

Решение  № ПН 67 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение обхвата на извършваната дейност..." гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 03.12.2021

Решение  № ПН 64 - ПР/ 2021 за ИП "Преустройство на част от самостоятелен обект в сграда..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 02.12.2021

Решение  № ПН 63 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на обхвата на дейността на съществуваща площадка..." гр. Троян пълният текст    публикувано на 29.11.2021

Решение  № ПН 62 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на два тръбни кладенеца..." с. Тодоричене пълният текст    публикувано на 29.11.2021

Решение  № ПН 61 - ПР/ 2021 за ИП "Аварийно укрепване на имот ..." гр. Априлци пълният текст    публикувано на 19.11.2021

Решение  № ПН 60 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на площадка за компостиране..." с. Йоглав пълният текст    публикувано на 19.11.2021

Решение  № ПН 59 - ПР/ 2021 за ИП "Съхраняване на нефтопродукти..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 19.11.2021

Решение  № ПН 58 - ПР/ 2021 за ИП "Сграда за обработка и пакетиране..." с. Вълчитрън пълният текст    публикувано на 15.11.2021

Решение  № ПН 57 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на заместваща мощност..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 11.11.2021

Решение  № ПН 56 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на пет площадки..." гр. Горни Дъбник пълният текст    публикувано на 11.11.2021

Решение  № ПН 55 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на гробищен парк..." гр. Белене пълният текст    публикувано на 05.11.2021

Решение  № ПН 54 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на площадка за разкомплектоване... гр. Луковит пълният текст    публикувано на 02.11.2021

Решение  № ПН 53 - ПР/ 2021 за ИП "Обособяване на площадка за извършване на дейности по рециклиране... гр. Червен бряг пълният текст    публикувано на 29.10.2021

Решение  № ПН 52 - ПР/ 2021 за ИП "Преместване на цех за перилни и миещи препарати.... гр.Троян пълният текст    публикувано на 28.10.2021

Решение  № ПН 51 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на газова инсталация... с. Врабево пълният текст    публикувано на 25.10.2021

Решение  № ПН 50 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане съоръжения за рециклиране на неупотребявани пелети... пълният текст    публикувано на 18.10.2021

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2021 за ИП "Газификация на гр. Кнежа... пълният текст    публикувано на 11.10.2021

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на логистичен парк .... с. Ясен... пълният текст    публикувано на 01.10.2021

1Решение  № ПН 47 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на парк за отдих .... гр. Априлци... пълният текст    публикувано на 20.09.2021

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на сгради и съоръжения за животновъдна дейност.... с. Деков... пълният текст    публикувано на 17.09.2021

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на предприятие за месодобив.... с. Калейца... пълният текст    публикувано на 17.09.2021

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2021 за ИП "Модернизация на линията за алтернативни горива.... с. Златна Панега... пълният текст    публикувано на 15.09.2021

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на газово стопанство.... гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 13.09.2021

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на многофункционална спортна зала.... гр. Троян... пълният текст    публикувано на 03.09.2021

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на капацитета на съществуващ животновъден обект.... с. Сопот... пълният текст    публикувано на 01.09.2021

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2021 за ИП "Преустройство на част от съществувяща сграда в кланичен пункт.... гр. Славяново... пълният текст    публикувано на 30.08.2021

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2021 за ИП "Разширяване дейността на съществуваща площадка.... гр. Ловеч... пълният текст    публикувано на 20.08.2021

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на ваканционно селище.... гр. Априлци... пълният текст    публикувано на 18.08.2021

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на съществуващ гробищен парк.... с. Черковица... пълният текст    публикувано на 12.08.2021

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на съществуващ гробищен парк.... гр. Червен бряг.. пълният текст    публикувано на 26.07.2021

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2021 за ИП "Модулна станция за дизелово гориво.... с. Каленик... пълният текст    публикувано на 22.07.2021

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2021 за ИП "Добив на подземни богатства.... с. Летница... пълният текст    публикувано на 19.07.2021

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на газово стопанство.... гр. Троян... пълният текст    публикувано на 16.07.2021

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на сондаж за напояване на овощна градина.. с. Микре... пълният текст    публикувано на 13.07.2021

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на кланичен пункт.. с. Абланица... пълният текст    публикувано на 01.07.2021

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на хотелски комплекс.. гр. Троян... пълният текст    публикувано на 10.06.2021

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2021 за ИП "Добив на подземни богатства.. с. Орляне... пълният текст    публикувано на 10.06.2021

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2021 за ИП "Съхраняване и разкомплектоване... гр. Тетевен.. пълният текст    публикувано на 04.06.2021

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2021 за ИП "Преустройство на складова база... гр. Плевен.. пълният текст    публикувано на 04.06.2021

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на предприятие за производство на продукти от животински продукти .. гр. Ловеч.. пълният текст    публикувано на 31.05.2021

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2021 за ИП "Рибовъдно стопанство... с. Каменец.. пълният текст    публикувано на 27.05.2021

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2021 за ИП "Производствена мощност "Кремове... гр. Троян.. пълният текст    публикувано на 21.05.2021

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на производствена сграда.. гр. Ловеч.. пълният текст    публикувано на 21.05.2021

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на нова улица в ж.к. "Дружба"... гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 21.05.2021

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2021 за ИП "Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране... гр. Ябланица"... пълният текст    публикувано на 29.04.2021

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма... с. Славщица"... пълният текст    публикувано на 21.04.2021

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2021 за ИП "Крайпътен търговско-обслужващ комплекс... гр. Ябларница"... пълният текст    публикувано на 21.04.2021

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2021 за ИП "Отглеждане на царевица в земеделски имоти с напояване от р. Искър... с. Глава"... пълният текст    публикувано на 16.04.2021

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2021 за ИП "Животновъдна ферма... с. Петокладенци"... пълният текст    публикувано на 16.04.2021

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2021 за ИП "Напояване на земеделски култури от язовир Дрен.."... пълният текст    публикувано на 13.04.2021

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2021 за ИП "Бензиностанция с автомобилна газоснабдителна станция .."...гр. Златна Панега пълният текст    публикувано на 09.04.2021

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2021 за ИП "Закриване и рекултивация на общинско депо .."...гр. Никопол пълният текст    публикувано на 29.03.2021

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на системи за разделно събиране.."...с. Гложене пълният текст    публикувано на 26.03.2021

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2021 за ИП "Реконструкция и изместване на въздушни електропроводи.."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 26.03.2021

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2021 за ИП "Разширение на съществуваща площадка .."...гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 22.03.2021

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2021 за ИП "Когенерационна система .."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 23.02.2021

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2021 за ИП "Обособяване на терен за мусюлмански гробищен парк.."...с. Александрово пълният текст    публикувано на 15.02.2021

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на път до ареологически обект.."...гр. Никопол пълният текст    публикувано на 12.02.2021

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2021 за ИП "Модулна бензиностанция.."...гр. Луковит пълният текст    публикувано на 8.02.2021

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на площадка с модулна преместваема бензиностанция..."...с. Микре пълният текст    публикувано на 8.02.2021

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2021 за ИП "Водовземане от р. Искър..."...с. Крушовене пълният текст    публикувано на 29.01.2021

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2021 за ИП "Изграждане на площадка за събиране и третиране..."...гр. Левски пълният текст    публикувано на 15.01.2021

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2021 за ИП "Модулна бензиностанция..."...гр. Долна Митрополия пълният текст    публикувано на 14.01.2021

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2021 за ИП "Добив на блокове от варовик..."...с. Петревене пълният текст    публикувано на 14.01.2021

 


 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия