За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2015 г.                      2024       2023          2022          2021        2020          2019          2018              2017        2016      2014

Решение  № ПН 57 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на мандра Драгана ... с. Драгана пълният текст    публикувано на 18.12.2015

Решение  № ПН 56 - ПР/ 2015 за ИП "Конна баа за селски туризъм и спорт ... с. Дерманци пълният текст    публикувано на 18.12.2015

Решение  № ПН 55 - ПР/ 2015 за ИП "Кравеферма ... с. Глава пълният текст    публикувано на 18.12.2015

Решение  № ПН 54 - ПР/ 2015 за ИП "Обособяване на площадка за разкомплектоване ... с. Радомирци пълният текст    публикувано на 11.12.2015

Решение  № ПН 53 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на предприятие за месопреработка ... гр. Д. Дъбник пълният текст    публикувано на 10.12.2015

Решение  № ПН 52 - ПР/ 2015 за ИП "Частично преустройтво и разширение на съществуваща спортна зала... гр. Левски пълният текст    публикувано на 07.12.2015

Решение  № ПН 51 - ПР/ 2015 за ИП "Кланичен пункт за добив на месо... с. Абланица пълният текст    публикувано на 02.12.2015

Решение  № ПН 50 - ПР/ 2015 за ИП "Извършване на рибностопански дейности... с. Николаево пълният текст    публикувано на 02.12.2015

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2015 за ИП "Предприятие за месопреработка... гр. Плевен пълният текст    публикувано на 02.12.2015

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2015 за ИП "Раконструкция и удължаване на въздушна мрежа... с. Велчево пълният текст    публикувано на 26.11.2015

Решение  № ПН 47 - ПР/ 2015 за ИП "Отглеждане на аквакултури... яз. Каленик пълният текст    публикувано на 25.11.2015

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на модулна мандра за преработка на мляко... с. Белиш пълният текст    публикувано на 20.11.2015

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2015 за ИП "Обособяване на площадка за третиране... с. Обнова" пълният текст    публикувано на 05.11.2015

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2015 за ИП "Център за съхранение и разкомплектоване... с. Орешак" пълният текст    публикувано на 23.10.2015

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2015 за ИП "Плошадка за изкупуване на вторични черни и цветни метали... гр. Ябланица" пълният текст    публикувано на 09.10.2015

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2015 за ИП "Животновъден обект за отглеждане на кози... с. Ракита" пълният текст    публикувано на 09.10.2015

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2015 за ИП "Добив на подземни богатства... с. Славовица" пълният текст    публикувано на 06.10.2015

Решение  № ПН 50 - ПР-П/ 2014 за ИП "Изграждане на водовземно съоръжение... с. Дисевица" пълният текст    публикувано на 02.10.2015

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на животновъден обект... с. Байкал" пълният текст    публикувано на 02.10.2015

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2015 за ИП "Реконструкция и обновяване на съществуващ лесопарк... гр. Кнежа" пълният текст    публикувано на 25.09.2015

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на оранжерия... с. Садовец" пълният текст    публикувано на 25.09.2015

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2015 за ИП "Разширение на цех Екстракция... гр. Д. Митрополия" пълният текст    публикувано на 18.09.2015

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на овцеферма... гр. Д. Дъбник" пълният текст    публикувано на 18.09.2015

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на многопрофилна болница... гр. Ловеч" пълният текст    публикувано на 12.09.2015

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2015 за ИП "Създаване на трайни насаждения... с. Дебово" пълният текст    публикувано на 12.09.2015

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на многофункционално спортно игрище... с. Крушуна" пълният текст    публикувано на 11.09.2015

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2015 за ИП "Довършителни работи в животновъдна ферма... с. Дерманци" пълният текст    публикувано на 11.09.2015

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2015 за ИП "Укрепителни и противоерозийни мероприятия на брега на р. Дунав..." пълният текст    публикувано на 04.09.2015

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2015 за ИП "Създаване на трайни насаждения ...с. Лозица" пълният текст    публикувано на 26.08.2015

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2015 за ИП "Разпределителен газопровод.... земл. на гр. Кнежа" пълният текст    публикувано на 26.08.2015

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на ферма за диви зайци.... с. Сопот" пълният текст    публикувано на 26.08.2015

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2015 за ИП "Реконструкция на съществуващ овчарник.... с. Беглеж" пълният текст    публикувано на 14.08.2015

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2015 за ИП "Развитие на животновъдна дейност .... с. Деков" пълният текст    публикувано на 14.08.2015

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2015 за ИП "ПУП ПЗ ... кв. Видима .... гр. Априлци" пълният текст    публикувано на 04.08.2015

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на ваканционно селище ..." с. Дражкова поляна пълният текст    публикувано на 03.08.2015

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2015 за ИП "Подпорна стена на ул. "Злиевска" гр. Априлци" пълният текст    публикувано на 30.07.2015

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2015 за ИП "Ферма за млекодайни биволици..... " с. Българене пълният текст    публикувано на 29.07.2015

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2015 за ИП "Завод за малц Суфле България..... " гр. Плевен пълният текст    публикувано на 24.07.2015

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на животновъден обект..... с. Комарево" пълният текст    публикувано на 22.07.2015

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2015 за ИП "Водовземане на подземни води ..... земл. гр. Левски" пълният текст    публикувано на 17.07.2015

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2015 за ИП "Помпена станция ..... за стадион Плевен" пълният текст    публикувано на 10.07.2015

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на ПСОВ ..... гр. Левски" пълният текст    публикувано на 10.07.2015

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2015 за ИП "Пункт за изкупуване, разглобяване на употребявани автомобили ...с. Бреница пълният текст    публикувано на 26.06.2015
изменение публикувано на 10.07.2015

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2015 за ИП "Предстоящи промени в рабтата на инсталациите..."Златна Панега цимент" пълният текст    публикувано на 26.06.2015

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2015 за ИП "Монтиране на входна самопочистваща решетка...МВЕЦ Стърна пълният текст    публикувано на 19.06.2015

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2015 за ИП "Ново строителство на едноетажна селскостопанска сграда...с. Абланица пълният текст    публикувано на 05.06.2015

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2015 за ИП "Строителство на път и мост над р. Костина...с. Рибарица пълният текст    публикувано на 05.06.2015

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2015 за ИП "Свинеферма за отглеждане на 70 продуктивни свине"...с. Коиловци пълният текст    публикувано на 04.06.2015

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2015 за ИП "Добив на подземни богатства .... находище "Ясака"..."...с. Орляне пълният текст    публикувано на 20.05.2015

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2015 за ИП "Производствено-административен комплекс "ДЕСИЗО-МОНИ МЗ..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 29.04.2015

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2015 за ИП "Овцеферма за отглеждане на 800 ..."...гр. Белене пълният текст    публикувано на 30.03.2015

Решение  за допълване на решение № ПН 43 ПР/2014 пълният текст    публикувано на 21.03.2015

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2015 за ИП "Автоморга ..."...гр. Пордим пълният текст    публикувано на 05.03.2015

Решение  № ПН 6 - ПР_П/ 2015 за поправка на очевидна фактическа грешка относно ИП "Инженерно-геолжко проучване ..."...гр. Никопол пълният текст    публикувано на 20.04.2015
Решение  № ПН 6 - ПР/ 2015 за ИП "Инженерно-геолжко проучване ..."...гр. Никопол пълният текст    публикувано на 24.02.2015

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2015 за ИП "ПУП - ПЗ за ПИ 079075 ..."...с. Опанец пълният текст    публикувано на 13.02.2015

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2015 за ИП "ПУП - Парцеларен план на техническата инфраструктура..."...с. Бохот пълният текст    публикувано на 06.02.2015

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на разпределителен газопровод ф114мм за опитна експлоатация на сондаж Р-2 Искър-запад..."...с. Бреница пълният текст    публикувано на 27.01.2015

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2015 за ИП "Изграждане на система за капково напояване..."...с. Крушуна пълният текст    публикувано на 24.01.2015

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2015 за ИП "Застрояване на склад за съхранение на семена и ПРЗ"...с. Глава пълният текст    публикувано на 14.01.2015

 

 

решения 2017 г.

решения 2016 г.

решения 2014 г.

Издадени решения по ОВОС

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия