За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2024 г.           2023       2022       2021           2020          2019         2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на месопреработвателно предприятие" с. Градище пълният текст    публикувано на 19.04.2024

Решение  № ПН 50 - ПР - П2/ 2024 за поправка за ИП "Проект за ТБО - общ. Троян и Априлци" пълният текст    публикувано на 12.04.2024

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2024 за ИП "Укрепване на свлачище.... с. Сомовит" пълният текст    публикувано на 01.04.2024

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на търговска сграда с магазини.... гр. Ловеч" пълният текст    публикувано на 14.03.2024

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2024 за ИП "Отглеждане на 20 000 бр. бройлери .... с. Дойренци" пълният текст    публикувано на 08.03.2024

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2024 за ИП "Изгражданне на инсталация за компостиране на "Зелени отпадъци" в ПИ 16540.38.33, с. Горник" пълният текст    публикувано на 23.02.2024

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на пътна връзка .... с. Горни Дъбник" пълният текст    публикувано на 19.02.2024

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2024 за ИП "Реконструкция и модернизация на общински пазар гр. Кнежа" пълният текст    публикувано на 16.02.2024

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци и фотоволтаичен парк в ПИ 31098.700.463, 31098.700.4631, 31098.700.464, с. Златна Панега" пълният текст    публикувано на 13.02.2024

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2024 за ИП "Производствено-складова база.."...с. Ломец пълният текст    публикувано на 02.02.2024

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на ваканционно селише.."...с. Голяма Желязна пълният текст    публикувано на 31.01.2024 поправка 

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2024 за ИП "Смяна предназначението на склад."...гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 26.01.2024

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на жилищен комплекс.."...с. Тодорово пълният текст    публикувано на 26.01.2024

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на къмпинг в лесопарк Гергана.."...гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 22.01.2024

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2024 за ИП "Площадка за събиране, с пункт за изкупуване....."...гр. Тетевен пълният текст    публикувано на 19.01.2024

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2024 за ИП "Площадка за събиране, съхраняване.."...гр. Гулянци пълният текст    публикувано на 12.01.2024

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2024 за ИП "Изграждане на площадка за ОЧЦМ..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 11.01.2024

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2024 за ИП "Планирани промени в обекти на Рафинерия Плама..."... пълният текст    публикувано на 05.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия