За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2022 г.       2024         2023         2021            2020            2019          2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 78- ПР/ 2022 за ИП "Интензивно отглеждане на пекински патици..." гр. Славяново..." пълният текст    публикувано на 30.12.2022

Решение  № ПН 77- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на Фотоволтаичен парк с мощност 4628,8 кWp" с. Дисевица..." пълният текст    публикувано на 21.12.2022

Решение  № ПН 76- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на ФЕЦ до 5000 кW" гр. Плевен..." пълният текст    публикувано на 21.12.2022

Решение  № ПН 75- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на ФЕЦ до 3000 кW" гр. Червен бряг..." пълният текст    публикувано на 21.12.2022

Решение  № ПН 74- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на ФЕЦ до 4500 кW" гр. Червен бряг..." пълният текст    публикувано на 21.12.2022

Решение  № ПН 73- ПР/ 2022 за ИП "Път ІІ-35 Плевен - Ловеч - Кърнаре" гр. Искър..." пълният текст    публикувано на 07.12.2022

Решение  № ПН 72- ПР/ 2022 за ИП "Преустройство и промяна предназначението ...." с. Дебнево..." пълният текст    публикувано на 02.12.2022

Решение  № ПН 71- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на ФЕЦ" гр. Искър..." пълният текст    публикувано на 28.11.2022

Решение  № ПН 70- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на гробищен парк" с. Глогово..." пълният текст    публикувано на 28.11.2022

Решение  № ПН 69- ПР/ 2022 за ИП "Естетизиране на облика на общинския пазар" гр. Троян..." пълният текст    публикувано на 25.11.2022

Решение  № ПН 68- ПР/ 2022 за ИП "Разширяване на кариера" гр. Славяново..." пълният текст    публикувано на 21.11.2022

Решение  № ПН 67- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на къмпинг" гр. Априлци..." пълният текст    публикувано на 11.11.2022

Решение  № ПН 66- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на промишлена газова инсталация" с. Дебнево..." пълният текст    публикувано на 11.11.2022

Решение  № ПН 65- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на пристройка." гр. Луковит..." пълният текст    публикувано на 09.11.2022

Решение  № ПН 64- ПР/ 2022 за ИП "Увеличаване на количество отпадък.." гр. Плевен..." пълният текст    публикувано на 27.10.2022

Решение  № ПН 63- ПР/ 2022 за ИП "Сондиране и изгражане на тръбен кладенец.." гр. Плевен..." пълният текст    публикувано на 27.10.2022

Решение  № ПН 62- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на паркинг..." гр. Белене..." пълният текст    публикувано на 27.10.2022

Решение  № ПН 61- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на нафтостанция..." с. Крушовене..." пълният текст    публикувано на 21.10.2022

Решение  № ПН 60- ПР/ 2022 за ИП "Малко предприятие за преработка на месо..." с. Горни Дъбник..." пълният текст    публикувано на 21.10.2022

Решение  № ПН 59- ПР/ 2022 за ИП "Включване на нови отпадъци..." с. Брестовец..." пълният текст    публикувано на 19.10.2022

Решение  № ПН 58- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на производствена сграда..." гр. Плевен..." пълният текст    публикувано на 14.10.2022

Решение  № ПН 57- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на площадка за третиране на ИУМПС..." с. Горник..." пълният текст    публикувано на 07.10.2022

Решение  № ПН 56- ПР/ 2022 за ИП "Създаване на овощна градина..." с. Горско Сливово..." пълният текст    поправка публикувано на 07.10.2022

Решение  № ПН 55- ПР/ 2022 за ИП "Обособяване на площадка..." с. Дойренци пълният текст    публикувано на 28.09.2022

Решение  № ПН 54- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на база за обществено-обслужващи..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 23.09.2022

Решение  № ПН 53- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на административно-делова сграда ..." гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 16.09.2022

Решение  № ПН 52- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на част от ул. "Мир" ..." гр. Троян пълният текст    публикувано на 16.09.2022

Решение  № ПН 51- ПР/ 2022 за ИП "Предприятие за складиране на плодове и зеленчуци..." с. Коиловци пълният текст    публикувано на 12.09.2022

Решение  № ПН 50- ПР/ 2022 за ИП "Газова инсталация ..." гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 12.09.2022

Решение  № ПН 49- ПР/ 2022 за ИП "Разширяване на съществуващ вятърен парк..." с. Сомовит пълният текст    публикувано на 02.09.2022

Решение  № ПН 48- ПР/ 2022 за ИП "Монтиране на инсталации за третиране..." гр. Ловеч пълният текст   попр публикувано на 26.08.2022

Решение  № ПН 47- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на площадка за депониране..." с. Пресяка пълният текст    публикувано на 22.08.2022

Решение  № ПН 46- ПР/ 2022 за ИП "Преустройство на съществуващи помещения в цех за месопреработка..." гр. Славяново пълният текст    публикувано на 18.08.2022

Решение  № ПН 45- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на система за подкоронно и надкоронно дъждуване..." с. Александрово пълният текст    публикувано на 05.08.2022

Решение  № ПН 44- ПР/ 2022 за ИП "Преустройство на съществуваща сграда..." с. Градище пълният текст    публикувано на 04.08.2022

Решение  № ПН 43- ПР/ 2022 за ИП "Крайпътен комплекс..." с. Бохот пълният текст    публикувано на 04.08.2022

Решение  № ПН 42- ПР/ 2022 за ИП "Обособяване на лощадка за предварително съхранение..." гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 22.07.2022

Решение  № ПН 41- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на площадка за събиране, разкомплектоване..." с. Опанец пълният текст    публикувано на 21.07.2022

Решение  № ПН 40- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на цех за бутилиране..." с. Ясен пълният текст    публикувано на 18.07.2022

Решение  № ПН 39- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на два броя ветрогенератори..." с. Сомовит пълният текст    публикувано на 14.07.2022

Решение  № ПН 38- ПР/ 2022 за ИП "Извършване на рибностопанска дейност ..." гр. Белене пълният текст    публикувано на 14.07.2022

Решение  № ПН 37- ПР/ 2022 за ИП "Външно ел. захранване на Търговска складова база..." гр. Плевен пълният текст    публикувано на 14.07.2022

Решение  № ПН 36- ПР/ 2022 за ИП "Разширение и модернизация на млекопреработвателно предприятие..." с. Трънчовица пълният текст    публикувано на 08.07.2022

Решение  № ПН 35- ПР/ 2022 за ИП "Преустройство на съществуващ гараж..." с. Владиня пълният текст    публикувано на 08.07.2022

Решение  № ПН 34- ПР/ 2022 за ИП "Преустройство на съществуваща сграда..." с. Абланица пълният текст    публикувано на 07.07.2022

7Решение  № ПН 33- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане и управление на иновативен завод ..." гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 20.06.2022

Решение  № ПН 32- ПР/ 2022 за ИП "Съхранение на нефтопродукни..." с. Търнене пълният текст    публикувано на 17.06.2022

Решение  № ПН 31- ПР/ 2022 за ИП "Разширение и модрнизация на млекопреработвателно предприятие..." ...с. Трънчовица пълният текст    публикувано на 10.06.2022

Решение  № ПН 30- ПР/ 2022 за ИП "Разширяване на обхвата чрез добавяне на нов код..." ...гр. Белене пълният текст    публикувано на 03.06.2022

Решение  № ПН 29- ПР/ 2022 за ИП "Преустройство на съществуваща бензиностанция..." ...с. Малиново пълният текст    публикувано на 03.06.2022

Решение  № ПН 28- ПР/ 2022 за ИП "Разширяване на производствените мощности..." ...с. Калейца пълният текст    публикувано на 01.06.2022

Решение  № ПН 27- ПР/ 2022 за ИП "Птицеферма..." ...с. "Слатина" пълният текст    публикувано на 27.05.2022

Решение  № ПН 26- ПР/ 2022 за ИП "Газоснабдителна станция ..." ...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 27.05.2022

Решение  № ПН 25- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на площадка..." ...гр. Луковит пълният текст    публикувано на 18.05.2022

Решение  № ПН 24- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на нови пътища ..." ...с. Варана пълният текст    публикувано на 12.05.2022

Решение  № ПН 23- ПР/ 2022 за ИП "Отглеждане на аквакултури..." ...яз. "Караджовец" пълният текст    публикувано на 05.05.2022

Решение  № ПН 22- ПР/ 2022 за ИП "Включване на нова площадка..." ...с. Брестовец пълният текст    публикувано на 05.05.2022

Решение  № ПН 21- ПР/ 2022 за ИП "Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии..." ...гр. Белене пълният текст    публикувано на 15.04.2022

Решение  № ПН 20- ПР/ 2022 за ИП "Рекултивация на съществуващо депо..."...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 15.04.2022

Решение  № ПН 19- ПР/ 2022 за ИП "Реконструкция на част от улица..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 11.04.2022

Решение  № ПН 18- ПР/ 2022 за ИП "Изгражддане на техническа инфраструктура..."...гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 31.03.2022

Решение  № ПН 17- ПР/ 2022 за ИП "Изгражддане на инсталация за капково напояване..."...с. Радювене пълният текст    публикувано на 23.03.2022

Решение  № ПН 16- ПР/ 2022 за ИП "Изгражддане на линия за производство на сурово слънчогледово масло..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 21.03.2022

Решение  № ПН 15- ПР/ 2022 за ИП "Отглеждане на аквакултури..."...гр. Угърчин пълният текст    публикувано на 18.03.2022

Решение  № ПН 14- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на жилищна сграда..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 17.03.2022

Решение  № ПН 13- ПР/ 2022 за ИП "Модернизация и увеличаване капацитета..."...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 11.03.2022

Решение  № ПН 12- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на автомивка, обществени басеини..."...гр. Луковит пълният текст    публикувано на 09.03.2022

Решение  № ПН 11- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на паркинг..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 07.03.2022

Решение  № ПН 10- ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на обект със складов и търговски характер..."...гр. Луковит пълният текст    публикувано на 04.03.2022

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2022 за ИП "Пускане в експлоатация на компактна машине..."...гр. Тетевен пълният текст    публикувано на 24.02.2022

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2022 за ИП "Водовземане от подземни води..."...гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 09.02.2022

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на плувен комплекс..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 28.01.2022

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2022 за ИП "Извършване на ремонт на въздушна проводна линия ..."...с. Беглеж пълният текст    публикувано на 27.01.2022

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2022 за ИП "Прокарване на оценъчно - експлоатационен сондаж..."...с. Долни Луковит пълният текст    публикувано на 20.01.2022

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2022 за ИП "Изграждане на комплекс за конен спорт..."...гр. Долна Митрополия пълният текст    публикувано на 20.01.2022

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2022 за ИП "Разширение на кариера за добив..."...гр. Славяново пълният текст    публикувано на 17.01.2022

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2022 за ИП "Разширение на гробищен комплекс..."...гр. Ловеч пълният текст    публикувано на 14.01.2022

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2022 за ИП "Съхранение на нефтопродукти..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 13.01.2022

 

 

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия