За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2023 г.                  2022       2021           2020          2019         2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2023 за ИП "Водовземане от подземни води......"...гр. Ябланица пълният текст    публикувано на 24.03.2023

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2023 за ИП "Увеличаване капацитета на ванна пещ......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 09.03.2023

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма......"...с. Къшин пълният текст    публикувано на 02.03.2023

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на търговски комплекс......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 28.02.2023

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2023 за ИП "Разширяване дейността по третиране на отпадъци......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 27.02.2023

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2023 за ИП "Преустройство на производствени помещения......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 01.02.2023

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ......"...гр. Червен бряг пълният текст    публикувано на 23.01.2023

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2023 за ИП "Разширяване дейността на съществуваща площадка......"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 20.01.2023

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2023 за ИП "Изграждане на ФЕЦ с мощност 990 kW..."...с. Сухаче пълният текст    публикувано на 19.01.2023

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2023 за ИП "Извършване на дейности по приемане, съхранение, смесване и експлоатация на петролни продукти..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 13.01.2023

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2023 за ИП "Почистване и укрепване коритото на р. Каменица..."... пълният текст    публикувано на 06.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия