За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2020 г.       2024       2023         2022           2021              2019          2018        2017         2016        2015       2014

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2020 за ИП "Разширяване на кариера за добив..."...гр. Славяново пълният текст    публикувано на 17.12.2020

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на нова улица..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 14.12.2020

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на площадка за развитие на дейности по съхраняване..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 27.11.2020

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2020 за ИП "Крайпътен комплекс със заведения за хранене..."...с. Опанец пълният текст    публикувано на 27.11.2020

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2020 за ИП "Интензивно риборазвъждане..."...с. Милковица пълният текст    публикувано на 25.11.2020

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на селскостопанска сграда ..."...с. Ъглен пълният текст    публикувано на 23.11.2020

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2020 за ИП "Допълване на дейности на съществуваща площадка ..."...гр. Белене пълният текст    публикувано на 19.11.2020

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на ведомствена бензиностанция..."...с. Новачене пълният текст    публикувано на 19.11.2020

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма..."...с. Сопот пълният текст    публикувано на 13.11.2020

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2020 за ИП "Обособяване на животновъден обект ..."...с. Градище пълният текст    публикувано на 09.11.2020

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2020 за ИП "Разширяване на кариера за добив на огнеупорни глини..."...с. Върбица пълният текст    публикувано на 30.10.2020

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на животновъден обект..."...с. Ракита пълният текст    публикувано на 26.10.2020

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на линия за производство на сурово слънчогледово масло"...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 23.10.2020

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2020 за ИП "Производство на риба и зарибителен материал...яз. Света"...гр. Угърчин пълният текст    публикувано на 16.10.2020

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на селскостопанска сграда..."...с. Борима пълният текст    публикувано на 02.10.2020

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2020 за ИП "Създаване на обект за преработка на мляко..."...гр. Д. Дъбник пълният текст    публикувано на 02.10.2020

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2020 за ИП "Разширяване на съществуващ гробищен парк..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 23.09.2020

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на открито спортно стрелбище..."...гр. Кнежа пълният текст    публикувано на 18.09.2020

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2020 за ИП "Напояване чрез дъждуване..."...с. Брест пълният текст    публикувано на 28.08.2020

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2020 за ИП "Монтиране на ново съоръжеение..."...с. Писарово пълният текст    публикувано на 19.08.2020

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на селскостопанска сграда..."...гр. Априлци пълният текст    публикувано на 06.08.2020

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на дърводелска работилница..."...с. Гостиня пълният текст    публикувано на 05.07.2020

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2020 за ИП "Реконструкция на съществуваща бензиностанция..."...с. Микре пълният текст    публикувано на 03.07.2020

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води..."...с. Сопот пълният текст    публикувано на 26.06.2020

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на рибарник..."...с. Балканец пълният текст    публикувано на 26.06.2020

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2020 за ИП "Отглеждане, развъждане... на риба в язовир "Долна Митрополия"... пълният текст    публикувано на 24.06.2020

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2020 за ИП "Създаване на минимандра..."...с. Любеново пълният текст    публикувано на 16.06.2020

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2020 за ИП "Реконструкция и изместване въздушна мрежа НН..."...с. Рибарица пълният текст    публикувано на 12.06.2020

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2020 за ИП "Строителство на пункт за ГТП на автомобили..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 12.06.2020

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2020 за ИП "Обособяване площадка за съхранение на отработени масла..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 01.06.2020

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2020 за ИП "Разширяване на съществуваща площадка за разкомплектоване на ИУМСП..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 21.05.2020

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на нов общински път..."... пълният текст    публикувано на 19.05.2020

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на рибен проход..."...с. Черни Вит пълният текст    публикувано на 11.05.2020

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2020 за ИП "Разширение на дейността на дружеството..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 30.04.2020

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2020 за ИП "ПУП-ПЗ..."...с. Петокладенци пълният текст    публикувано на 30.04.2020

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2020 за ИП "Създаване и отглеждане на трайни насаждения..."...с. Брестовец пълният текст    публикувано на 16.04.2020

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2020 за ИП "Добив на строителни материали..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 30.03.2020

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2020 за ИП "Използване на съществуващи резервоари ..."...с. Черковица пълният текст    публикувано на 30.03.2020

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на газово стопанство ..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 20.03.2020

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2020 за ИП "Разпределителен газопровод ..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 13.03.2020

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2020 за ИП "Монтиране на модулна надземна станция ..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 28.02.2020

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2020 за ИП "Изграждане на обществен паркинг за лекотоварни автомобили..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 17.01.2020

  

 


Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия