За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2018 г.        2024     2023        2022       2021          2020         2019       2017        2016        2015       2014

Решение  № ПН 73 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на свинекомплекс ... с. Сопот..." .. пълният текст    публикувано на 14.12.2018

Решение  № ПН 72 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на ПСОВ... общ. Угърчин..." .. пълният текст    публикувано на 14.12.2018

Решение  № ПН 71 - ПР/ 2018 за ИП "Обособяване на животновъден обект ... с. Обнова..." .. пълният текст    публикувано на 10.12.2018

Решение  № ПН 70 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на патици... с. Глава..." .. пълният текст    публикувано на 06.12.2018

Решение  № ПН 69 - ПР/ 2018 за ИП "Планирана промяна в работата на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен... " .. пълният текст    публикувано на 26.11.2018

Решение  № ПН 68 - ПР/ 2018 за ИП "Предприятие за студено пресоване... гр. Червен бряг..." .. пълният текст    публикувано на 19.11.2018

Решение  № ПН 67 - ПР/ 2018 за ИП "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 19.11.2018

Решение  № ПН 66 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на рибен проход... р. Бели Вит..." .. пълният текст    публикувано на 16.11.2018

Решение  № ПН 65 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за предварителна обработка... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 09.11.2018

Решение  № ПН 64 - ПР/ 2018 за ИП "Реконструкция външна мрежа... с. Малък извор..." .. пълният текст    публикувано на 02.11.2018

Решение  № ПН 63 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване... гр. Априлци..." .. пълният текст    публикувано на 02.11.2018

Решение  № ПН 62 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на външно ел. захранване... гр. Троян..." .. пълният текст    публикувано на 02.11.2018

Решение  № ПН 61 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на тръбен кладенец... гр. Ловеч..." .. пълният текст    публикувано на 26.10.2018

Решение  № ПН 60 - ПР/ 2018 за ИП "Площадка за изкупуване, транспортиране, съхраняване... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 17.10.2018

Решение  № ПН 59 - ПР/ 2018 за ИП "Обособяване на площадка... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 17.10.2018

Решение  № ПН 58 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на общинско сметище... гр. Пордим..." .. пълният текст    публикувано на 15.10.2018

Решение  № ПН 57 - ПР/ 2018 за ИП "Създаване на малка пивоварна... с. Пресяка..." .. пълният текст    публикувано на 15.10.2018

Решение  № ПН 56 - ПР/ 2018 за ИП "Нов мачтов трафопост... с. Тръстеник..." .. пълният текст    публикувано на 15.10.2018

Решение  № ПН 55 - ПР/ 2018 за ИП "Реконструкция на инсталация... с. Брестница..." .. пълният текст    публикувано на 3.10.2018

Решение  № ПН 54 - ПР/ 2018 за ИП "Обособяване на ваканционно селище... гр. Тетевен..." .. пълният текст    публикувано на 28.09.2018

Решение  № ПН 53 - ПР/ 2018 за ИП "Увеличаване проектния капацитет на клетки № 1 и №2... на Регионално депо ... Троян и Априлци..." .. пълният текст    публикувано на 14.09.2018

Решение  № ПН 52 - ПР/ 2018 за ИП "Садкова станция за интензивно отглеждане на аквакултури..." с.Малиново.. пълният текст    публикувано на 10.08.2018

Решение  № ПН 51 - ПР/ 2018 за ИП "Инсталация от мрежени клетки..." с.Малиново.. пълният текст    публикувано на 10.08.2018

Решение  № ПН 50 - ПР/ 2018 за ИП "Ведомствена, модулна, автоснабдителна станция..." с.Тотлебен.. пълният текст поправка   публикувано на 10.08.2018

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." с.Орешак.. пълният текст    публикувано на 23.07.2018

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." м. Търнето, гр.Троян.. пълният текст    публикувано на 20.07.2018

Решение  № ПН 47 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." гр.Троян.. пълният текст    публикувано на 20.07.2018

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." м. Търнето, гр.Троян.. пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." гр. Троян... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на временен строеж.." с. Микре... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2018 за ИП "Извършване на рибностопански дейности.." с. Беглеж... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2018 за ИП "Извършване на рибностопански дейности.." с. Николаево... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки.." гр. Троян... пълният текст    публикувано на 05.07.2018

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на завод за малц.." гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 29.06.2018

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на съоръжение за изгаряне на отпадъци.." с. Добродан... пълният текст    публикувано на 28.06.2018

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2018 за ИП "Три броя собствени водоизточници..." с. Радювене... пълният текст    публикувано на 22.06.2018

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2018 за ИП "Закриване на съществуващо общинско сметище..." гр. Луковит... пълният текст    публикувано на 18.06.2018

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2018 за "Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения..." с. Радювене... пълният текст    публикувано на 15.06.2018

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2018 за ИП "Изземване на наносни отложения..." с. Байкал... пълният текст    публикувано на 28.05.2018

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на цех за съхранение..." с. Горно Трапе... пълният текст    публикувано на 15.05.2018

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на цех за преработка на пюре..." с. Дерманци... пълният текст    публикувано на 15.05.2018

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на предприятие за производство на етерични масла..." с. Ореховица... пълният текст поправка  публикувано на 11.05.2018

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на производствена база..." гр. Червен бряг... пълният текст    публикувано на 04.05.2018

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на производствена база..." гр. Червен бряг... пълният текст    публикувано на 04.05.2018

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на пропан-бутано газово стопанство..." с. Черковица ... пълният текст    публикувано на 30.04.2018

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2018 за ИП "Подмяна на съществуващ стоманобетонен стълб..." с. Гумощник ... пълният текст    публикувано на 27.04.2018

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2018 за ИП "Построяване на хотел..." с. Орешак ... пълният текст    публикувано на 26.04.2018

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на малък кланичен пункт..." с. Добродан ... пълният текст    публикувано на 19.04.2018

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2018 за ИП "Презасаждане на стара сливова градина..." с. Горно трапе... пълният текст    публикувано на 19.04.2018

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2018 за ИП "Предприятие за производство на растителни масла..." с. Ясен... пълният текст    публикувано на 02.04.2018

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2018 за ИП "Разполагане на екстракционна инсталация ..." гр. Д. Дъбник... пълният текст    публикувано на 02.04.2018

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2018 за ИП "Монтаж и експлоатация на инсталация ..." гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 30.03.2018

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на един брой тръбен кладенец..." гр. Славяново... пълният текст    публикувано на 30.03.2018

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2018 за ИП "Преустройство на част от съществуващи гаражи..." гр. Кнежа... пълният текст    публикувано на 16.03.2018

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на месокомбинат..." с. Градежница... пълният текст    публикувано на 02.03.2018

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2018 за ИП "Цех за производство на метални изделия..." гр. Долни Дъбник... пълният текст    публикувано на 26.02.2018

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2018 за ИП "Разширяване на дейностите с отпадъци..." гр. Ловеч... пълният текст    публикувано на 23.02.2018

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на общинско сметище на гр. Червен бряг..."... пълният текст    публикувано на 16.02.2018

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2018 за ИП "Разширяване дейностите по третиране..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2018 за ИП "Прокарване на хидрогеоложки сондаж..."...гр. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2018 за ИП "Транспорт на суровинно брашно..."...с. Брестница пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за разкомплектоване..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 08.02.2018

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2018 за ИП "Преустройство на столова..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 05.02.2018

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на цех за производство на месо..."...с. Сопот пълният текст    публикувано на 02.02.2018

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2018 за ИП "Ремонт ... стадион "Плевен""..гр. Плевен пълният текст    публикувано на 05.02.2018

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2018 за ИП "Реконструкция на съществуващ ТП..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 02.02.2018

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2018 за ИП "Разкриване на площадка..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 15.01.2018

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на канализация за отводняване..."...с. Кирчево пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация..."...гр. Койнаре пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация..."...с. Чомаковци пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2018 за ИП "Разширение на капацитета на предприятие ..."...с. Търнене пълният текст    публикувано на 03.01.2018

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на депо..."...гр. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 03.01.2018

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на захранваща линия..."...с. Реселец пълният текст    публикувано на 03.01.2018

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия