За проблеми със сайта  |   Карта на сайта  |  Търсене   

Превантивна дейност - Издадени решения за преценяване необходимостта от ОВОС:

2018 г.            2023        2022       2021          2020         2019       2017        2016        2015       2014

Решение  № ПН 73 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на свинекомплекс ... с. Сопот..." .. пълният текст    публикувано на 14.12.2018

Решение  № ПН 72 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на ПСОВ... общ. Угърчин..." .. пълният текст    публикувано на 14.12.2018

Решение  № ПН 71 - ПР/ 2018 за ИП "Обособяване на животновъден обект ... с. Обнова..." .. пълният текст    публикувано на 10.12.2018

Решение  № ПН 70 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на патици... с. Глава..." .. пълният текст    публикувано на 06.12.2018

Решение  № ПН 69 - ПР/ 2018 за ИП "Планирана промяна в работата на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен... " .. пълният текст    публикувано на 26.11.2018

Решение  № ПН 68 - ПР/ 2018 за ИП "Предприятие за студено пресоване... гр. Червен бряг..." .. пълният текст    публикувано на 19.11.2018

Решение  № ПН 67 - ПР/ 2018 за ИП "Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 19.11.2018

Решение  № ПН 66 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на рибен проход... р. Бели Вит..." .. пълният текст    публикувано на 16.11.2018

Решение  № ПН 65 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за предварителна обработка... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 09.11.2018

Решение  № ПН 64 - ПР/ 2018 за ИП "Реконструкция външна мрежа... с. Малък извор..." .. пълният текст    публикувано на 02.11.2018

Решение  № ПН 63 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване... гр. Априлци..." .. пълният текст    публикувано на 02.11.2018

Решение  № ПН 62 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на външно ел. захранване... гр. Троян..." .. пълният текст    публикувано на 02.11.2018

Решение  № ПН 61 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на тръбен кладенец... гр. Ловеч..." .. пълният текст    публикувано на 26.10.2018

Решение  № ПН 60 - ПР/ 2018 за ИП "Площадка за изкупуване, транспортиране, съхраняване... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 17.10.2018

Решение  № ПН 59 - ПР/ 2018 за ИП "Обособяване на площадка... гр. Плевен..." .. пълният текст    публикувано на 17.10.2018

Решение  № ПН 58 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на общинско сметище... гр. Пордим..." .. пълният текст    публикувано на 15.10.2018

Решение  № ПН 57 - ПР/ 2018 за ИП "Създаване на малка пивоварна... с. Пресяка..." .. пълният текст    публикувано на 15.10.2018

Решение  № ПН 56 - ПР/ 2018 за ИП "Нов мачтов трафопост... с. Тръстеник..." .. пълният текст    публикувано на 15.10.2018

Решение  № ПН 55 - ПР/ 2018 за ИП "Реконструкция на инсталация... с. Брестница..." .. пълният текст    публикувано на 3.10.2018

Решение  № ПН 54 - ПР/ 2018 за ИП "Обособяване на ваканционно селище... гр. Тетевен..." .. пълният текст    публикувано на 28.09.2018

Решение  № ПН 53 - ПР/ 2018 за ИП "Увеличаване проектния капацитет на клетки № 1 и №2... на Регионално депо ... Троян и Априлци..." .. пълният текст    публикувано на 14.09.2018

Решение  № ПН 52 - ПР/ 2018 за ИП "Садкова станция за интензивно отглеждане на аквакултури..." с.Малиново.. пълният текст    публикувано на 10.08.2018

Решение  № ПН 51 - ПР/ 2018 за ИП "Инсталация от мрежени клетки..." с.Малиново.. пълният текст    публикувано на 10.08.2018

Решение  № ПН 50 - ПР/ 2018 за ИП "Ведомствена, модулна, автоснабдителна станция..." с.Тотлебен.. пълният текст поправка   публикувано на 10.08.2018

Решение  № ПН 49 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." с.Орешак.. пълният текст    публикувано на 23.07.2018

Решение  № ПН 48 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." м. Търнето, гр.Троян.. пълният текст    публикувано на 20.07.2018

Решение  № ПН 47 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." гр.Троян.. пълният текст    публикувано на 20.07.2018

Решение  № ПН 46 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." м. Търнето, гр.Троян.. пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 45 - ПР/ 2018 за ИП "Външно ел. захранване.." гр. Троян... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 44 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на временен строеж.." с. Микре... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 43 - ПР/ 2018 за ИП "Извършване на рибностопански дейности.." с. Беглеж... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 42 - ПР/ 2018 за ИП "Извършване на рибностопански дейности.." с. Николаево... пълният текст    публикувано на 13.07.2018

Решение  № ПН 41 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на сграда за отглеждане на кокошки.." гр. Троян... пълният текст    публикувано на 05.07.2018

Решение  № ПН 40 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на завод за малц.." гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 29.06.2018

Решение  № ПН 39 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на съоръжение за изгаряне на отпадъци.." с. Добродан... пълният текст    публикувано на 28.06.2018

Решение  № ПН 38 - ПР/ 2018 за ИП "Три броя собствени водоизточници..." с. Радювене... пълният текст    публикувано на 22.06.2018

Решение  № ПН 37 - ПР/ 2018 за ИП "Закриване на съществуващо общинско сметище..." гр. Луковит... пълният текст    публикувано на 18.06.2018

Решение  № ПН 36 - ПР/ 2018 за "Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения..." с. Радювене... пълният текст    публикувано на 15.06.2018

Решение  № ПН 35 - ПР/ 2018 за ИП "Изземване на наносни отложения..." с. Байкал... пълният текст    публикувано на 28.05.2018

Решение  № ПН 34 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на цех за съхранение..." с. Горно Трапе... пълният текст    публикувано на 15.05.2018

Решение  № ПН 33 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на цех за преработка на пюре..." с. Дерманци... пълният текст    публикувано на 15.05.2018

Решение  № ПН 32 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на предприятие за производство на етерични масла..." с. Ореховица... пълният текст поправка  публикувано на 11.05.2018

Решение  № ПН 31 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на производствена база..." гр. Червен бряг... пълният текст    публикувано на 04.05.2018

Решение  № ПН 30 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на производствена база..." гр. Червен бряг... пълният текст    публикувано на 04.05.2018

Решение  № ПН 29 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на пропан-бутано газово стопанство..." с. Черковица ... пълният текст    публикувано на 30.04.2018

Решение  № ПН 28 - ПР/ 2018 за ИП "Подмяна на съществуващ стоманобетонен стълб..." с. Гумощник ... пълният текст    публикувано на 27.04.2018

Решение  № ПН 27 - ПР/ 2018 за ИП "Построяване на хотел..." с. Орешак ... пълният текст    публикувано на 26.04.2018

Решение  № ПН 26 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на малък кланичен пункт..." с. Добродан ... пълният текст    публикувано на 19.04.2018

Решение  № ПН 25 - ПР/ 2018 за ИП "Презасаждане на стара сливова градина..." с. Горно трапе... пълният текст    публикувано на 19.04.2018

Решение  № ПН 24 - ПР/ 2018 за ИП "Предприятие за производство на растителни масла..." с. Ясен... пълният текст    публикувано на 02.04.2018

Решение  № ПН 23 - ПР/ 2018 за ИП "Разполагане на екстракционна инсталация ..." гр. Д. Дъбник... пълният текст    публикувано на 02.04.2018

Решение  № ПН 22 - ПР/ 2018 за ИП "Монтаж и експлоатация на инсталация ..." гр. Плевен... пълният текст    публикувано на 30.03.2018

Решение  № ПН 21 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на един брой тръбен кладенец..." гр. Славяново... пълният текст    публикувано на 30.03.2018

Решение  № ПН 20 - ПР/ 2018 за ИП "Преустройство на част от съществуващи гаражи..." гр. Кнежа... пълният текст    публикувано на 16.03.2018

Решение  № ПН 19 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на месокомбинат..." с. Градежница... пълният текст    публикувано на 02.03.2018

Решение  № ПН 18 - ПР/ 2018 за ИП "Цех за производство на метални изделия..." гр. Долни Дъбник... пълният текст    публикувано на 26.02.2018

Решение  № ПН 17 - ПР/ 2018 за ИП "Разширяване на дейностите с отпадъци..." гр. Ловеч... пълният текст    публикувано на 23.02.2018

Решение  № ПН 16 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на общинско сметище на гр. Червен бряг..."... пълният текст    публикувано на 16.02.2018

Решение  № ПН 15 - ПР/ 2018 за ИП "Разширяване дейностите по третиране..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 14 - ПР/ 2018 за ИП "Прокарване на хидрогеоложки сондаж..."...гр. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 13 - ПР/ 2018 за ИП "Транспорт на суровинно брашно..."...с. Брестница пълният текст    публикувано на 15.02.2018

Решение  № ПН 12 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за разкомплектоване..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 08.02.2018

Решение  № ПН 11 - ПР/ 2018 за ИП "Преустройство на столова..."...гр. Плевен пълният текст    публикувано на 05.02.2018

Решение  № ПН 10 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на цех за производство на месо..."...с. Сопот пълният текст    публикувано на 02.02.2018

Решение  № ПН 9 - ПР/ 2018 за ИП "Ремонт ... стадион "Плевен""..гр. Плевен пълният текст    публикувано на 05.02.2018

Решение  № ПН 8 - ПР/ 2018 за ИП "Реконструкция на съществуващ ТП..."...гр. Троян пълният текст    публикувано на 02.02.2018

Решение  № ПН 7 - ПР/ 2018 за ИП "Разкриване на площадка..."...с. Златна Панега пълният текст    публикувано на 15.01.2018

Решение  № ПН 6 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на канализация за отводняване..."...с. Кирчево пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 5 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация..."...гр. Койнаре пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 4 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на площадка за бутилкова инсталация..."...с. Чомаковци пълният текст    публикувано на 11.01.2018

Решение  № ПН 3 - ПР/ 2018 за ИП "Разширение на капацитета на предприятие ..."...с. Търнене пълният текст    публикувано на 03.01.2018

Решение  № ПН 2 - ПР/ 2018 за ИП "Рекултивация на депо..."...гр. Долни Дъбник пълният текст    публикувано на 03.01.2018

Решение  № ПН 1 - ПР/ 2018 за ИП "Изграждане на захранваща линия..."...с. Реселец пълният текст    публикувано на 03.01.2018

 

 

решения 2019 г,

решения 2017 г,

решения 2016 г,

решения 2015 г. 

решения 2014 г.

Издадени решения по ОВОС

 

 

 

 

 

Актуално
Информационен център
Административни услуги
Натура 2000 и Наредба за оценка на съвместимостта
За РИОСВ Плевен
Законодателство и финансиране
е-услуги
Контакти
Конкурси за назначаване
Фотогалерия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*